Kriminalforsorgen > Karriere > Betjentuddannelsen > Uddannelsescentret i Birkerød (UCB)

Uddannelsescentret i Birkerød (UCB)

Uddannelsescenter Birkerød (UCB) står for uddannelsen af fængselsbetjente og værkmestre til fængsler og arresthuse, for uddannelsen af transportbetjente og for efteruddannelse af andre faggrupper. Der er ansat omkring 30 medarbejdere på Uddannelsescentret.

Uddannelsescenter Birkerød (UCB) står for uddannelsen af fængselsbetjente og værkmestre til fængsler og arresthuse og for efteruddannelse af andre faggrupper. Der er ansat omkring 30 medarbejdere på Uddannelsescentret.

UCB’s hovedopgaver er:

  • at rekruttere, udvælge og uddanne fængselsbetjente og værkmestre til fængsler og arresthuse
  • at rekruttere, udvælge og uddanne transportbetjente til transport af arrestanter og bevogtningsopgaver
  • introduktionskurser for civile medarbejdere og værkmestre
  • efter-, videre- og ledelsesuddannelse til kriminalforsorgens forskellige personalegrupper
  • at uddanne og certificere bl.a. praktikvejledere og konflikthåndteringsinstruktører
  • at uddanne personale til kriminalforsorgens institutioner i Grønland og Færøerne.

Uddannelsescentret kan også vejlede om eksterne kursusforløb og hjælpe medarbejdere og institutioner med administration af kompetencemidler, ansøgning om uddannelsesmidler og praktisk planlægning og administration af seminarer.

Faciliteter
Uddannelsescentret har til huse i to arkitektonisk smukke bygninger i Ebberød, som ligger i det naturskønne Rude Skov, øst for Birkerød.

Uddannelsescentret har fem undervisningslokaler, et auditorium, lokaler til it-undervisning, grupperum og sportsfaciliteter. Der er indrettet en demoudgave af en fængselsafdeling, hvor man kan træne elementer af fængselsbetjentens opgaver. Centret rummer tillige kriminalforsorgens bibliotek.

Uddannelsescentret har 50 kollegieværelser, hovedsageligt til fængselsbetjentelever fra Fyn og Jylland.