Kriminalforsorgen > Karriere > Betjentuddannelsen

Betjentuddannelsen

Tre faggrupper er helt særegne for Kriminalforsorgen, og derfor uddanner vi dem selv: Fængselsbetjente, transportbetjente og værkmestre:

  • Fængselsbetjentene står for på den ene side at opretholde kontrol og sikkerhed, på den anden side at støtte og motivere indsatte til at leve en kriminalitetsfri tilværelse. Fængselsbetjentene medvirker til at udvikle og opretholde et godt institutions- og afsoningsmiljø.
  • Transportbetjentene står for arrestanttransporter, f.eks. mellem arrester og retsmøder eller hvis en indsat skal til behandling på sygehus. Transportbetjentene kan også indgå i bevogtningsopgaver.
  • Værkmestrene står for driften af Kriminalforsorgens produktion og værksteder samt for driften og vedligeholdelsen af Kriminalforsorgens bygninger og anlæg. De fungerer som arbejdsledere og vejledere for de indsatte, der er i beskæftigelse i fængslet.

Læs mere om jobfunktionerne og optagelse på uddannelsen: https://blivfaengselsbetjent.dk/

Uddannelsescenter Birkerød (UCB) står for uddannelsen af fængselsbetjente og værkmestre til fængsler og arresthuse, for uddannelsen af transportbetjente og for efteruddannelse af andre faggrupper.