Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Information om COVID-19

Information om COVID-19

Kriminalforsorgen ser med stor alvor på COVID-19 epidemien og har iværksat en række initiativer for at begrænse risikoen for smittespredning. Det betyder blandt andet:

  • at der ikke indsættes nye dømte, der kommer fra fri fod
  • at de indsatte ikke kan få besøg af deres pårørende i øjeblikket
  • at de indsatte kun under ganske særlige omstændigheder kan komme på udgang.

Kriminalforsorgen har forståelse for, at situationen kan opleves frustrerende for de indsatte og deres pårørende, men det er nødvendigt at tage en række forholdsregler for at begrænse risikoen for smittespredning i fængsler og arrester bedst muligt.

Indsatte i fængsler, arrester og på pensioner kan i øjeblikket ikke få besøg. Det er for at begrænse risikoen for smitte med COVID-19. Derfor er alle besøg aflyst, og hvis besøgende møder op til et planlagt besøg, bliver de afvist af personalet.

Der gælder særlige regler for besøg af advokater og præster eller lignende repræsentanter for et trosamfund i øjeblikket. De kan som udgangspunkt besøge den indsatte, men det anbefales, at besøg erstattes med telefonsamtaler, hvis det kan lade sig gøre.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du kommer i kontakt med en indsat, kan du ringe til fængslet, arresten eller pensionen, hvor den indsatte sidder.

Du finder kontaktoplysninger på alle kriminalforsorgens institutioner her.

 

Indsatte kan ikke komme på udgang i øjeblikket, med mindre der er tale om ganske særlige omstændigheder. Indsatte kan dog opspare op til fire regelmæssige udgange til besøg hos pårørende, som de kan afvikle, når det igen er muligt at gå på normal udgang.

Mange indsatte ønsker i øjeblikket at få lov til at afbryde deres fængselsstraf midlertidigt. Kriminalforsorgen kan dog kun give en indsat lov til at afbryde sin straf under ganske særlige omstændigheder.

En indsat kan for eksempel få lov til at afbryde sin straf, hvis den indsattes familie er i en helt særlig situation, og der er behov for, at den indsatte kommer hjem og hjælper en gravid eller syg ægtefælle, der er alene med mindreårige børn. En indsat kan også få tilladelse til at afbryde sin straf, hvis han for eksempel har et barn, der er indlagt på hospitalet, og der er behov for, at begge forældre er til stede.

Hvis en indsat har så dårligt helbred, at han ikke er i stand til at afsone straffen, eller at afsoningen kan betyde, at den indsattes helbred bliver meget dårligere, kan afbrydelse af straf også komme på tale.

Når kriminalforsorgen vurderer, om en indsat kan få lov at afbryde sin straf, ser man på en række faktorer. Det afhænger blandt andet af hvilken type kriminalitet, den indsatte har begået, hvor lang straffen er, hvor lang afsoningstid, den indsatte har tilbage, og hvor lang en afbrydelse af straffen, den indsatte ønsker.

Ansøgninger om strafafbrydelse behandles af kriminalforsorgen. Ansøgningen skal indgives til fængslets personale.

Kriminalforsorgen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at begrænse risikoen for smitte med COVID-19 i fængsler og arrester. Læs mere om dem her.

Kriminalforsorgen og er i tæt kontakt med sundhedsmyndighederne og ser løbende på hvilke tiltag, der er nødvendige for at begrænse smitte i fængsler og arrester.

Hvis du eller dine børn har brug for at tale med nogle, hvis I har brug for at få råd, vejledning eller måske bare et øre, der lytter i en svær tid, så kan både voksne og børn ringe til Pårørendelinjen på telefon 70 26 04 06.

Der er åbent på telefonen mandag-fredag kl. 9.00-14.00 og kl. 19.00-21.00 og søndag kl. 12.00-16.00.

Tryk på pilen for mere information

Pårørendelinjen