Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Information om COVID-19

Information om COVID-19

Fra den 6. december 2021 får kriminalforsorgen en række nye muligheder for at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 i blandt andet fængsler og arrester.

Smitten med covid-19 i samfundet har over flere uger været stigende. Også blandt indsatte og ansatte i kriminalforsorgen er og har der været smitte. Derfor har Folketinget besluttet at indføre en række tiltag, der skal supplere de allerede eksisterende muligheder for at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 på kriminalforsorgens område. De nye tiltag gælder fra den 6. december 2021 og foreløbigt fire uger frem. Tiltagene kan forlænges, hvis det findes nødvendigt.

De nye tiltag er:

Afskære retten til udgang og besøg: Kriminalforsorgen kan helt eller delvist afskære indsattes mulighed for udgang og ret til besøg i tilfælde, hvis den indsatte er smittet med covid-19, hvis den indsatte udviser symptomer på covid-19, eller hvis den indsatte er nær kontakt til en smittet.

Fremvisning af coronapas ved ledsaget udgang: Der fastsættes krav om, at personer, som i forbindelse med ledsaget udgang med henblik på besøg hos bestemte personer, er til stede på udgangsadressen, skal kunne fremvise coronapas. Udgangen kan afbrydes eller aflyses, hvis det ikke er muligt at fremvise coronapas.

Fremvisning af coronapas ved tilsyn og kontrol med dømte, der fuldbyrder straf på bopælen samt tilsyn med prøveløsladte og betinget dømte: Ved kriminalforsorgens tilsyn og hjemmebesøg skal den dømte og eventuelle pårørende kunne fremvise coronapas. Besøget kan gennemføres via telefon eller video, hvis det ikke er muligt at fremvise coronapas, eller hvis den dømte er testet positiv for covid-19, hvis den indsatte udviser symptomer på covid-19, eller hvis den indsatte er nær kontakt til en smittet.

Kontrol og tilsyn med unge kan udføres via telefon eller video: Ungekriminalforsorgen kan beslutte, at tilsyn og kontrol m.v. gennemføres telefonisk eller via video og uden deltagelse af en repræsentant for den ansvarlige kommune, hvis den unge er testet positiv for covid-19, hvis den pågældende udviser symptomer på covid-19, eller hvis den pågældende er nær kontakt til en smittet.

Fremvisning af coronapas for besøgende: Kravet om at besøgende skal kunne forevise et coronapas for at få adgang til et lokale eller en lokalitet tilknyttet kriminalforsorgens fængsler og arresthuse opretholdes. Dog er der enkelte undtagelser, der kan læses om her. Kan der ikke ske fremvisning af coronapas, er der mulighed for bortvisning.

 

Kriminalforsorgen kan helt eller delvist afskære indsattes mulighed for udgang og ret til besøg i tilfælde, hvis den indsatte er smittet med covid-19, hvis den indsatte udviser symptomer på covid-19, eller hvis den indsatte er nær kontakt til en smittet.

For at begrænse risikoen for smittespredning af covid-19 indfører kriminalforsorgen fra den 12. november 2021 kl. 06.00 krav om fremvisning af coronapas for besøgende i alle landets fængsler og arrester.

Fremvisning af coronapas kommer til at gælde for alle besøgende i landets fængsler og arrester med følgende undtagelser:

  • Børn under 15 år.
  • Personer, der kan dokumentere, at de er undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.
  • Værger, advokater eller andre personlige repræsentanter for indsatte i fængsler og arresthuse.
  • Personer, hvor kriminalforsorgen i øvrigt vurderer, at der er ganske særlige grunde til at undtage den pågældende fra krav om coronapas.
  • Politiske meningstilkendegivelser, hvilket navnlig sigter til afholdelse af politiske debatter, møder og valghandlinger.

Kriminalforsorgen kan fra den 6. december 2021 helt eller delvist afskære indsattes mulighed for  besøg i tilfælde, hvis den indsatte er smittet med covid-19, hvis den indsatte udviser symptomer på covid-19, eller hvis den indsatte er nær kontakt til en smittet.

Kriminalforsorgen opfordrer fortsat til, at ansatte, indsatte og besøgende følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger til at forebygge smitte, og at man fortsat lader sig teste eller bliver hjemme, hvis man har været nær kontakt eller har symptomer på smitte med covid-19.

Indsatte i kriminalforsorgens fængsler og arrester vil blive tilbudt vaccination i overensstemmelse med retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har oplyst til kriminalforsorgen. Det betyder konkret, at gennemsnitsalderen af de indsatte på den enkelte matrikel eller en del heraf, hvis der er tale om større matrikler, vil være udslagsgivende for, hvornår de indsatte vil blive tilbudt vaccination.

Vaccinationen vil for langt de fleste indsattes vedkommende komme til at foregå i matriklen. Efter en konkret vurdering vil visse indsatte kunne få uledsaget udgang til vaccinationscentre.

Gennemførelse af vaccinationsindsatsen sker i samarbejde med Regionerne.

Hvis du eller dine børn har brug for at tale med nogle, hvis I har brug for at få råd, vejledning eller måske bare et øre, der lytter i en svær tid, så kan både voksne og børn ringe til Pårørendelinjen på telefon 70 26 04 06.

Der er åbent på telefonen mandag-fredag kl. 9.00-14.00 og kl. 19.00-21.00 og søndag kl. 12.00-16.00.

Tryk på pilen for mere information

Læs mere