Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Information om COVID-19

Information om COVID-19

Den nuværende kategorisering af covid-19 som en samfundskritisk sygdom ophører 10. september 2021. Regeringen har besluttet ikke at forlænge kategoriseringen på baggrund af bl.a. den stærke epidemikontrol og den store tilslutning til vaccinerne.

For ansatte, indsatte og besøgende betyder det, at dagligdagen i kriminalforsorgens fængsler, arrester, pensioner og KiF-afdelinger i videst mulig udstrækning vender tilbage. Det betyder konkret, at eksempelvis besøg og udgange kan afvikles på normal vis. Det er derfor ikke længere et krav for besøgende at anvende værnemidler (mundbind), at fremvise coronapas eller fremvise en negativ test.

Kriminalforsorgen opfordrer dog fortsat til, at ansatte, indsatte og besøgende følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger til at forebygge smitte, og at man fortsat lader sig teste eller bliver hjemme, hvis man har været nær kontakt eller har symptomer på smitte med covid-19.

Den 25. maj 2021 blev der åbnet for, at alle udgange kan gennemføres efter de almindelige regler herfor, med vejledning og hensyntagen til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Den nuværende kategorisering af covid-19 som en samfundskritisk sygdom ophører 10. september 2021. For besøgende betyder det, at dagligdagen i kriminalforsorgens fængsler, arrester, pensioner og KiF-afdelinger i videst mulig udstrækning vender tilbage. Det betyder konkret, at besøg kan afvikles på normal vis. Det er derfor ikke længere et krav for besøgende at anvende værnemidler (mundbind), at fremvise coronapas eller fremvise en negativ test.

Indsatte i kriminalforsorgens fængsler og arrester vil blive tilbudt vaccination i overensstemmelse med retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har oplyst til kriminalforsorgen. Det betyder konkret, at gennemsnitsalderen af de indsatte på den enkelte matrikel eller en del heraf, hvis der er tale om større matrikler, vil være udslagsgivende for, hvornår de indsatte vil blive tilbudt vaccination.

Vaccinationen vil for langt de fleste indsattes vedkommende komme til at foregå i matriklen. Efter en konkret vurdering vil visse indsatte kunne få uledsaget udgang til vaccinationscentre.

Gennemførelse af vaccinationsindsatsen sker i samarbejde med Regionerne.

Hvis du eller dine børn har brug for at tale med nogle, hvis I har brug for at få råd, vejledning eller måske bare et øre, der lytter i en svær tid, så kan både voksne og børn ringe til Pårørendelinjen på telefon 70 26 04 06.

Der er åbent på telefonen mandag-fredag kl. 9.00-14.00 og kl. 19.00-21.00 og søndag kl. 12.00-16.00.

Tryk på pilen for mere information

Læs mere