Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Information om COVID-19

Information om COVID-19

Kriminalforsorgen ser med stor alvor på COVID-19-situationen, da det kan få betydelige konsekvenser for både indsatte og ansatte, hvis smitten breder sig i landets fængsler og arrester.

På den baggrund har kriminalforsorgen løbende det seneste år været nødt til at iværksætte tiltag for at imødegå smitte med COVID-19 i kriminalforsorgens institutioner.

Kriminalforsorgens håndtering af COVID-19 har sin baggrund i sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og formålet med de iværksatte smittebegrænsende tiltag har været at forebygge risikoen for smittespredning i kriminalforsorgens institutioner, hvor mange mennesker er samlet på begrænset plads og med brug af fælles faciliteter.

Den 25. maj 2021 blev driften i kriminalforsorgen normaliseret, og alle iværksatte tiltag blev afviklet. Det kan du læse mere om i nyheden (25. maj 2021) ”Driften i kriminalforsorgen normaliseres helt”.

Kriminalforsorgen følger fortsat myndighedernes retningslinjer i forhold til forsamlinger, afstand, mundbind med videre, og udmønter fortsat disse i en kriminalforsorgskontekst ud fra et forsigtighedsprincip.

Der findes yderligere informationer om COVID-19 på coronasmitte.dk, der er de danske myndigheders fælles hjemmeside i indsatsen mod COVID-19.

I hele perioden med COVID-19 har Folketingets Ombudsmand ført tilsyn med kriminalforsorgen. Du kan læse mere om tilsynet i nyheden ”COVID-19-tilsyn i kriminalforsorgens institutioner” på ombudsmandens hjemmeside.

Indsatte, der udviser tegn på smitte, bliver straks afskåret fra retten til fællesskab, ligesom al personkontakt og adgang til fællesfaciliteter begrænses. Der gennemføres desuden test efter sundhedspersonalets anvisninger, hvis der er tegn på smitte.

Den 25. maj 2021 blev der åbnet for, at alle udgange kan gennemføres efter de almindelige regler herfor, med vejledning og hensyntagen til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Fra den 25. maj 2021 kan alle besøg afvikles på normal vis. Det gælder også besøg til indsatte underlagt brev- og besøgskontrol og besøg overvåget af medarbejdere fra kriminalforsorgen, forudsat at afstandskrav kan overholdes.

Der vil fortsat være krav om, at besøgende skal fremvise et af nedenstående dokumenter:
• coronapas
• negativ test der er mindre end 72 timer gammel. Fra 1. juli 2021 vil en PCR-test være gyldig, som coronapas i 96 timer
• positiv coronatest, der er mere end to uger gammel, men ikke ældre end tolv uger.

Man kan kontakte de enkelte fængsler, arrester og pensioner for yderligere vejledning om coronapas mv., herunder hvis der er sundhedsfaglige forhold der gør, at man ikke er i stand til at få foretaget en coronatest.

Børn under 15 år er undtaget fra kravet om at kunne fremvise coronapas og negativ test.

Der er krav om, at alle besøgende til indsatte i landets fængsler og arrester skal bære mundbind. Besøgende skal selv medbringe mundbind, og de skal have det på, mens de er på matriklen. Mundbindet skal dog ikke være på i besøgsrummet.

Du finder kontaktoplysninger på alle kriminalforsorgens institutioner her.

Muligheden for beskæftigelse, misbrugsbehandling, exit og programvirksomhed har været suspenderet eller underlagt lokale restriktioner i en periode under COVID-19, men den 25. maj 2021 blev alle restriktioner afviklet, og alt kan nu gennemføres på sædvanlig vis under hensyn til sundhedsmæssige anbefalinger.

Indsatte i kriminalforsorgens fængsler og arrester vil blive tilbudt vaccination i overensstemmelse med retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har oplyst til kriminalforsorgen. Det betyder konkret, at gennemsnitsalderen af de indsatte på den enkelte matrikel eller en del heraf, hvis der er tale om større matrikler, vil være udslagsgivende for, hvornår de indsatte vil blive tilbudt vaccination.

Vaccinationen vil for langt de fleste indsattes vedkommende komme til at foregå i matriklen. Efter en konkret vurdering vil visse indsatte kunne få uledsaget udgang til vaccinationscentre.

Gennemførelse af vaccinationsindsatsen sker i samarbejde med Regionerne.

Hvis du eller dine børn har brug for at tale med nogle, hvis I har brug for at få råd, vejledning eller måske bare et øre, der lytter i en svær tid, så kan både voksne og børn ringe til Pårørendelinjen på telefon 70 26 04 06.

Der er åbent på telefonen mandag-fredag kl. 9.00-14.00 og kl. 19.00-21.00 og søndag kl. 12.00-16.00.

Tryk på pilen for mere information

Læs mere