Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Information om COVID-19

Information om COVID-19

Kriminalforsorgen har normaliseret driften i alle institutioner. Det gælder således fængsler, arrester, pensioner, Kriminalforsorgen i Frihed, herunder fodlænkeafdelinger, udrejsecentre og Ungekriminalforsorgen. Kriminalforsorgen følger anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne.

Normaliseringen i kriminalforsorgen sker i det omfang, det er sundhedsmæssigt forsvarligt og under hensyntagen til de almindelige anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Derfor kan der være forsamlingsbegrænsninger ved for eksempel gårdtur og sektioneringer. Lokalt kan der alt efter forholdene desuden være behov for at lave andre enkelte begrænsninger i normaliseringen, herunder i antallet af daglige besøg, der kan afvikles.

I forbindelse med COVID-19 krisen opstod der et efterslæb på en række sagsområder og opgaver, som prioriteres afviklet hurtigst muligt.

Lokalt kan der være begrænsninger i antallet af daglige besøg, blandt andet fordi besøgsrummene skal rengøres efter hvert besøg.

Det er en fælles indsats at mindske smitterisiko i fængsler og arrester. Derfor skal du som besøgende følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger og de lokale retningslinjer fængslet, arresten eller pensionen har for besøg.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du kommer i kontakt med en indsat, kan du ringe til fængslet, arresten eller pensionen, hvor den indsatte sidder.

Du finder kontaktoplysninger på alle kriminalforsorgens institutioner her.

Indsatte kan udelukkes fra fællesskab på grund af smitte eller mistanke om smitte med COVID-19 efter rejse i udlandet. Indsatte kan også udelukkes, hvis dette er nødvendigt som led i udmøntningen af den nationale smitteopsporingsstrategi.

Normaliseringen af driften i kriminalforsorgen sker på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering og i det omfang, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt og under hensyntagen til de almindelige anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Konstateres der tegn på smitteudbrud med COVID-19 i en institution, vil kriminalforsorgen iværksætte de nødvendige foranstaltninger for at håndtere situationen og imødegå videre spredning i og uden for kriminalforsorgen. Dele af normaliseringen kan således rulles tilbage, hvis det vurderes at være nødvendigt.

Kriminalforsorgen iværksatte i marts måned en række initiativer for at begrænse risikoen for smittespredning af COVID-19 i kriminalforsorgens institutioner. Siden den 18. maj er der sket en gradvis genåbning i landets fængsler og arrester, blandt andet omkring beskæftigelse og besøg. Kriminalforsorgen har med få undtagelser været i fuld drift igen siden den 15. juni.

Hvis du eller dine børn har brug for at tale med nogle, hvis I har brug for at få råd, vejledning eller måske bare et øre, der lytter i en svær tid, så kan både voksne og børn ringe til Pårørendelinjen på telefon 70 26 04 06.

Der er åbent på telefonen mandag-fredag kl. 9.00-14.00 og kl. 19.00-21.00 og søndag kl. 12.00-16.00.

Tryk på pilen for mere information

Læs mere