Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Information om COVID-19

Information om COVID-19

Fra den 1. oktober indfører kriminalforsorgen en række tiltag, der skal begrænse risikoen for smittespredning i fængsler og arrester. Det sker på baggrund af smitteudviklingen i samfundet samt de seneste nationale retningslinjer.

Der bliver indført et krav om, at alle besøgende til indsatte i landets fængsler og arrester skal bære mundbind. Besøgende skal selv medbringe mundbind, og de skal have det på, mens de er på matriklen. Mundbindet skal dog ikke være på i besøgsrummet. I en overgangsperiode vil kriminalforsorgen kunne udlevere mundbind til de besøgende, der ikke selv har mundbind med.

Samtidig indføres en begrænsning af besøg, så der kun afvikles besøg med de indsattes nærtstående personer, advokater og repræsentanter fra trossamfund.

Kravet om mundbind er gældende indtil videre. Besøgsbegrænsningen er foreløbigt gældende.

Konstateres der tegn på smitteudbrud med COVID-19 i en institution, vil kriminalforsorgen iværksætte de nødvendige foranstaltninger for at håndtere situationen og imødegå videre spredning i og uden for kriminalforsorgen.

Der findes yderligere informationer om COVID-19 på Coronasmitte.dk, der er de danske myndigheders fælles hjemmeside i indsatsen mod COVID-19.

  • Alle indsatte kan få besøg af nærtstående personer, som allerede har, eller måtte få, en besøgstilladelse. Ved nærtstående personer forstås ægtefælle eller samlever, børn, børnebørn, forældre, søskende, bedsteforældre, oldeforældre og andre personer, der har en tilknytning til den indsatte, der kan sidestilles med de nævnte familiebånd. Sådanne andre personer er fx kærester, hvor det kan dokumenteres eller sandsynliggøres, at kæresteforholdet har bestået i mindst et år.
  • Alle indsatte kan fortsat få besøg af advokater og præster eller lignende repræsentanter fra et trossamfund, og for udenlandske indsattes vedkommende også diplomatiske eller konsulære repræsentanter. Disse besøg skal så vidt muligt erstattes af telefonsamtaler. Der kan gives tilladelse til, at en tolk deltager i advokatbesøg.
  • Besøg til indsatte i aldersgruppen 15-17 år påvirkes ikke og afvikles som hidtil.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du kommer i kontakt med en indsat, kan du ringe til fængslet, arresten eller pensionen, hvor den indsatte sidder.

Du finder kontaktoplysninger på alle kriminalforsorgens institutioner her.

Indsatte kan udelukkes fra fællesskab på grund af smitte eller mistanke om smitte med COVID-19 efter rejse i udlandet. Indsatte kan også udelukkes, hvis dette er nødvendigt som led i udmøntningen af den nationale smitteopsporingsstrategi.

Hvis du eller dine børn har brug for at tale med nogle, hvis I har brug for at få råd, vejledning eller måske bare et øre, der lytter i en svær tid, så kan både voksne og børn ringe til Pårørendelinjen på telefon 70 26 04 06.

Der er åbent på telefonen mandag-fredag kl. 9.00-14.00 og kl. 19.00-21.00 og søndag kl. 12.00-16.00.

Tryk på pilen for mere information

Læs mere