Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Bliv mentor

Bliv mentor

Oversigtskort over kriminalforsorgen

Sådan bliver du mentor i Kriminalforsorgen

For at blive mentor er der nogle generelle betingelser, du skal overholde. Det kræver, at du:

  • Er fyldt 18 år,
  • Forstår og taler dansk,
  • Er indstillet på at samarbejde med kriminalforsorgen og andre relevante myndigheder og personer om klienten og dokumentere sit arbejde,
  • Giver samtykke til at kriminalforsorgen trækker oplysninger i Kriminalregisteret
  • Er indforstået med din pligt til at underrette kriminalforsorgen, hvis klienten har begået strafbart forhold, eller hvis der måtte opstå bekymring for at klienten har til hensigt at begå alvorlige forbrydelser,
  • Underskriver erklæring om tavshedspligt,
  • Giver samtykke til, at kriminalforsorgen opbevarer personlige data i ”mentorkartoteket”.

Kriminalforsorgens mentorordning varetages af kriminalforsorgsområderne og i praksis af Kriminalforsorgen i Frihed (KiF).

Landet er inddelt i fire kriminalforsorgsområder, og hvis du vil være mentor, skal du tage kontakt til det kriminalforsorgsområde, som du bor i via nedenstående mail.

Område Hovedstaden
omraadekontor.osterbro@krfo.dk

Område Sjælland
omraadekontor.ringsted@krfo.dk

Område Syddanmark
omraadekontor.kolding@krfo.dk

Område Midt- og Nordjylland
omraadekontor.hobro@krfo.dk