Gå til indhold

Søgeresultater for:

Familie og børn

Hele familien bliver påvirket, når et familiemedlem kommer i fængsel. Det er vigtigt, at I har mulighed for at opretholde kontakten, mens et familiemedlem er varetægtsfængslet eller afsoner en straf.

Københavns Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Københavns Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere. God Løsladelse i Københavns Kommune er fordelt mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Besøg og udgang

Den indsatte kan få besøg af sin familie og andre mindst en time hver uge. Hvis der er mulighed for det, kan besøget være længere.

Personoplysninger

I forbindelse med løsningen af vores opgaver behandler kriminalforsorgen oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger).

Hverdag i fængslet

Dagligdagen i fængslet skal ligne hverdagen udenfor mest muligt. Derfor skal man være beskæftiget i løbet af dagen med enten arbejde, uddannelse eller behandling. I fritiden skal man bl.a. selv købe ind, lave mad og vaske tøj, og der er mulighed for at deltage i sport og andre aktiviteter.

Fodlænke

Fængselsstraffe på til og med 6 måneder kan i nogle tilfælde afsones med fodlænke hjemme hos den dømte. En fodlænke er rem med en elektronisk sender, som sættes fast om anklen. Senderen kommunikerer med en boks i hjemmet, som er i konstant forbindelse med en overvågningscentral hos kriminalforsorgen.

Varetægt

Man kan blive varetægtsfængslet, hvis man er mistænkt for en kriminel handling, men endnu ikke dømt.

Ud af kriminalitet

Den resocialiserende indsats er afgørende for at sikre et mere trygt samfund.

Medarbejderstøtte

Kriminalforsorgen støtter både nuværende og tidligere ansatte, der er ramt af alvorlig tilskadekomst på grund af arbejdet. Kriminalforsorgen yder også støtte til de pårørende, der også bliver berørt, når en ansat kommer til skade.