Søgeresultater for:

Familie og børn

Hele familien bliver påvirket, når et familiemedlem kommer i fængsel. Det er vigtigt, at I har mulighed for at opretholde kontakten, mens et familiemedlem er varetægtsfængslet eller afsoner en straf.

Københavns Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Københavns Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. . Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Besøg og udgang

Den indsatte kan få besøg af sin familie og andre mindst en time hver uge. Hvis der er mulighed for det, kan besøget være længere.

Personoplysninger

I forbindelse med løsningen af vores opgaver behandler kriminalforsorgen oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger).

Hverdag i fængslet

Dagligdagen i fængslet skal ligne hverdagen udenfor mest muligt. Derfor skal man være beskæftiget i løbet af dagen med enten arbejde, uddannelse eller behandling. I fritiden skal man bl.a. selv købe ind, lave mad og vaske tøj, og der er mulighed for at deltage i sport og andre aktiviteter.

En fængselsdom reddede Janniks liv

Med et stofmisbrug, ingen permanent bolig og problemer med et voldsomt temperament var Janniks liv på vej i en dårlig retning, da han røg i fængsel. Men dommen endte med at redde hans liv.

Fodlænke

Fængselsstraffe på til og med 6 måneder kan i nogle tilfælde afsones med fodlænke hjemme hos den dømte. En fodlænke er rem med en elektronisk sender, som sættes fast om anklen. Senderen kommunikerer med en boks i hjemmet, som er i konstant forbindelse med en overvågningscentral hos kriminalforsorgen.

Nyt forsøg: Sædelighedsdømte går Nye Veje med succes

Programmet ’Nye Veje’ kan være til stor gavn for sædelighedsdømte. Det er erfaringerne i Herstedvester Fængsel, som tænker i nye baner med indsatte dømt for sædelighedskriminalitet.

Den nye anstalt i Nuuk toner frem

Den nye anstalt i Nuuk er den første i Grønland med et lukket afsnit. Den forventes at åbne i foråret 2019. Naturen er tænkt ind som resocialiserende element i arkitekturen og kunsten på den nye anstalt.

Tilbud til indsatte og deres børn betyder meget

Med børneansvarligordningen fra 2012 begyndte der for alvor at komme fokus på indsatte med børn udenfor. Tre indsatte fortæller om deres oplevelse som fængslet forælder.