Gå til indhold

Søgeresultater for:

Familie og børn

Hele familien bliver påvirket, når et familiemedlem kommer i fængsel. Det er vigtigt, at I har mulighed for at opretholde kontakten, mens et familiemedlem er varetægtsfængslet eller afsoner en straf.

Københavns Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Københavns Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere. God Løsladelse i Københavns Kommune er fordelt mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Besøg og udgang

Den indsatte kan få besøg af sin familie og andre mindst en time hver uge. Hvis der er mulighed for det, kan besøget være længere.

Personoplysninger

I forbindelse med løsningen af vores opgaver behandler kriminalforsorgen oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger).

Hverdag i fængslet

Dagligdagen i fængslet skal ligne hverdagen udenfor mest muligt. Derfor skal man være beskæftiget i løbet af dagen med enten arbejde, uddannelse eller behandling. I fritiden skal man bl.a. selv købe ind, lave mad og vaske tøj, og der er mulighed for at deltage i sport og andre aktiviteter.

Elektronisk fodlænke

Fængselsstraffe på til og med 6 måneder kan i nogle tilfælde afsones med elektronisk fodlænke hjemme hos den dømte. En fodlænke er en rem med en elektronisk sender, som sættes fast om anklen på den dømte. Senderen kommunikerer med en boks i hjemmet, som er i konstant forbindelse med en overvågningscentral hos kriminalforsorgen.

Varetægt

Man kan blive varetægtsfængslet, hvis man er mistænkt for en kriminel handling, men endnu ikke dømt.

Kontrol og tilsyn

De fleste dømte, som Kriminalforsorgen har ansvar for, er uden for fængslerne. De er for eksempel idømt en betinget dom med vilkår - for eksempel vilkår om samfundstjeneste eller de er dømt til behandling, er prøveløsladt fra en fængselset efter at have en ubetinget fængselstraf. Det er Kriminalforsorgen i Frihed - forkortet til KiF - der står for kontrol og tilsyn med disse dømte.

Ud af kriminalitet

Den resocialiserende indsats er afgørende for at sikre et mere trygt samfund.