Vi driver landets fængsler

Vi fører tilsyn med dømte

Vi skaber tryghed

Dec 10, 2018

10 år med God Løsladelse

I år er det 10 år, siden ’God Løsladelse’ blev etableret. Et tværfagligt samarbejde, der skal medvirke til at nedsætte risikoen for, at de løsladte begår ny kriminalitet, ved at sørge for en koordineret handleplan mellem kommunen og kriminalforsorgen.

Nyhed

Vi driver landets fængsler og arresthuse, og vi fører tilsyn med dømte. Sammen med de andre myndigheder i retssystemet begrænser vi kriminalitet og skaber tryghed i samfundet.

Læs mere
Enner Mark Fængsel
4400 medarbejdere i alt
2200 fængselsbetjente
500 socialrådgivere

Kriminalforsorgen overtager opgaven med køre arrestanter fra politiet. De første nye transportbetjente er kørt afsted.

Læs mere