Vi driver landets fængsler

Vi fører tilsyn med dømte

Vi skaber tryghed

Feb 01, 2019

Gå ikke over åen efter vand

Pr. 1. februar har kriminalforsorgens institutioner fået nye navne. De afspejler institutionernes geografiske område frem for den tidligere navngivning efter fjorde og vandløb mv.

Nyhed

Vi driver landets fængsler og arresthuse, og vi fører tilsyn med dømte. Sammen med de andre myndigheder i retssystemet begrænser vi kriminalitet og skaber tryghed i samfundet.

Læs mere
Enner Mark Fængsel
4400 medarbejdere i alt
2200 fængselsbetjente
500 socialrådgivere

Kriminalforsorgen overtager opgaven med køre arrestanter fra politiet. De første nye transportbetjente er kørt afsted.

Læs mere