Vi driver landets fængsler

Vi fører tilsyn med dømte

Vi skaber tryghed

Feb 18, 2019

Far er i fængsel

I en ny film fortæller indsatte om at være far i fængsel, og om hvad de får ud af at deltage i forældregrupper.

Nyhed

Vi driver landets fængsler og arresthuse, og vi fører tilsyn med dømte. Sammen med de andre myndigheder i retssystemet begrænser vi kriminalitet og skaber tryghed i samfundet.

Læs mere
Enner Mark Fængsel
4400 medarbejdere i alt
2200 fængselsbetjente
500 socialrådgivere

Kriminalforsorgen overtager opgaven med køre arrestanter fra politiet. De første nye transportbetjente er kørt afsted.

Læs mere