Viborg Kommune

Nedenfor finder du Viborg Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Målgruppe eller indsatsområde: (misbrugsbehandling - voksne)
  Socialafdelingen Souschef Rie Andersen, tlf.: 3030 2784
  Rusmiddelcentrets afdelingsleder Jan Kristensen, tlf.: 8787 7575

  Viborg kommune
  Prinsens Alle 5
  8800 Viborg
  tlf. 8787 8787
  Sikker mail (Al post skal sendes elektronisk til kommunen): sikkerjob-velfaerd@viborg.dk, att.: Kontaktpersonen, dvs. enten Rie Andersen eller Jan Kristensen.

  Målgruppe eller indsatsområde: (unge under 18)
  Viborg Kommune, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg, 8787 8787
  Ungeteamet
  Teamleder Anne Overgaard Mønsted, Tlf.: 4171 9622
  Sikker mail: sikkerbuforvaltning@viborg.dk, Att. Anne Overgaard Mønsted

  Målgruppe eller indsatsområde: (ansøgning om forsørgelse)
  Afdelingsleder Ydelser Thomas Worm 8787 4120
  Sikker mail: Sikkerjob-velfaerd@viborg.dk, att. Thomas Worm

  Udslusningskoordinator
  Udslusningskoordinator udpeges blandt vores korps af mentorer og sker individuelt i forhold til den enkelte borger.

  Navn og kontatkoplysninger:
  Teamleder Louise Kjær
  Tlf.: 8787 4935
  Sikker mail: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk

  Undtagelser fra hovedkontakt:

  -

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Afdelingsleder Ydelser, Thomas Worm
  Tlf.: 8787 4120
  Sikker mail: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk
  Emnefelt: Ydelse

  Relevant dokumentation for det ansøgte medsendes, samt kopi af bankindestående og huslejekontrakt.
  Ansøgningen skal underskrives af den indsatte.

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Økonomi
  Afdelingsleder Ydelser, Thomas Worm. tlf.: 8787 4120
  Sikker mail: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk

  Økonomi og jobplan
  Teamleder Louise Kjær
  Tlf.: 8787 4935
  Sikker mail: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk
  Emnefelt: Att. Thomas Worm / Louise Kjær

  Uddannelsesplan
  Claus Jensen, tlf.: 8787 4420 
  Sikker mail: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Teamleder Rikke Sandal
  Tlf.: 6189 0629
  Sikker mail: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Der henvises til samarbejdsaftalen mellem KiF og Rusmiddelcenter Viborg omkring misbrugsbehandling.
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til teamleder Rikke Sandal, direkte tlf. 6189 0629, og Rusmiddelcentret Afdelingsleder Jan Kristensen, direkte tlf. 8787 7575.

   

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Ungeteamet
  Teamleder Anne Overgaard Mønsted, tlf.: 4171 9622
  Sikker mail: sikkerjobbuforvaltning@viborg.dk
   

   

   

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Det relevante fængsel er ansvarlig for indkaldelse til løsladelsesmødet - herunder indkaldelse af den relevante KiF-afdeling.
  Relevante repræsentanter fra Viborg Kommune inviteres med. 

  På løsladelsesmødet træffes der beslutning om, hvem der i kommunen skal have funktionen som udslusningskoordinator for den enkelte klient.
   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  -
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Teamleder Louise Kjær
  Tlf.: 6189 4935
  Sikkermail: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk
  Emnefelt: Att.: Louise Kjær

  Den relevante KiF-afdeling er ansvarlig for, at der koordineres samarbejde og indsats.

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Relevant dokumentation for det ansøgte medsendes, samt kopi af bankindestående og huslejekontrakt.
  Ansøgningen skal underskrives af den indsatte

  For at engangshjælpen kan være på den indsattes konto på løsladelsesdagen, skal der jf. Aktivlovens § 25 a, stk. 4 være ansøgt om kontanthjælp senest 14 dage før løsladelse. Ansøgning om kontanthjælp sendes sammen med engagementsoversigt samt bevægelser på alle konti i de seneste 3 måneder. Ansøgningsskemaet kan hentes/udskrives fra www.borger.dk
  Sendes til:
  Viborg Kommune,Ydelseskontoret
  Prinsens Alle 5, 8800 Viborg
   

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Den løsladte skal fremmøde enten en uge før løsladelsesdagen eller senest på selve løsladelsesdagen på:
  Jobcentret, Rådhuset
  Prinsens Allé 5, 8800 Viborg
  Sikker mail: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk

  Åbningstider
  Mandag-onsdag: 10.00-15.30
  Tordag: 10.00-17.00
  Fredag: 10.00-13.30

  Udbetaling af folke- og førtidspension sker gennem Udbetaling Danmark.

  Ansvarlig hos kommune
  Teamleder Sanne Fløjgaard Bonner
  Tlf.: 8787 4263
  Sikker mail: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  -

  Ansvarlig hos kommunen
  Teamleder Louise Kjær
  Tlf.: 8787 4935
  Sikker mail: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Forsorgscenter Viborg
  Rørsangervej 5, 8800 Viborg
  Tlf.: 8787 7500
  Mail: vibohoej@viborg.dk

  Ydelseskontoret kontaktes i forhold til forsørgelse
  Afdelingsleder Ydelser, Thomas Worm. tlf.: 8787 4120
  Sikker mail: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Relevant dokumentation for det ansøgte medbringes, samt kopi af bankindestående og huslejekontrakt. 
  Jobcentret, Rådhuset
  Prinsens Alle 5, 8800 Viborg

  Åbningstider
  Mandag-onsdag: 10.00-15.30
  Torsdag: 10.00-17.00
  Fredag: 10.00-13.30

  Udbetaling af folke- og førtidspension sker gennem Udbetaling Danmark. 
   

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Afdelingsleder Ydelser, Thomas Worm
  Tlf.: 8787 4120
  Sikker mail: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk

  Relevant dokumentation for det ansøgte medsendes, samt kopi af bankindestående og huslejekontrakt.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  -


  Ansvarlig hos kommunen
  Teamleder Rikke Sandal
  Tlf.: 6189 0629
  Sikker mail: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk

   

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  -

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Afdelingsleder Claus Jensen
  Tlf.: 8787 4420
  Sikker mail: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk


  Ansvarlig hos kommunen
  Afdelingsleder Claus Jensen
  Tlf.: 8787 4420
  Sikker mail: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  -

  Ansvarlig hos kommunen
  Jan Kristensen
  Tlf.: 8787 7575
  Sikker mail: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  -
   

  Ansvarlig hos kommunen

  Jan Kristensen
  Tlf.: 8787 7575
  Sikker mail: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk
   
   

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Afdelingsleder Thomas Worm
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Afdelingsleder Thomas Worm
  Prinsens Alle 5
  8800 Viborg
  Mail: thw@jobcenterviborg.dk
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Ansvarlig i kommunen:

  Teamleder Louise Kjær
  Tlf.: 8787 4935
  Sikker mail: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk

 • Særlige aftaler

   

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til

  Unge-/Familieafdelingen
  Teamleder Anne Overgaard Mønsted
  Tlf.: 4171 9622

  Aktivering (herunder jobcenter)
  Teamleder Louise Kjær
  Tlf.: 8787 4935

  Socialafdelingen
  Teamleder Rikke Sandal
  Tlf.: 6189 0629

  Pension
  Assistent Lene Christensen (Social afdelingen/Job og Velfærd)
  Tlf.: 8787 7451

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Teamleder Louise Kjær
  Tlf.: 8787 4935

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk