Vejen gennem retssystemet

Fra en mistænkt person sigtes af politiet, til han bliver dømt og har afsonet sin dom, er en række myndigheder involveret: politi, anklagemyndighed, domstole og Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen samarbejder også med landets kommuner om at hjælpe klienterne til et liv uden kriminalitet, når de har afsonet deres dom. Der er mange veje gennem retssystemet. Det afhænger af kriminalitetens karakter, den sigtede og sagens omstændigheder. Scroll ned, og følg vejen gennem retssystemet!

1. ANHOLDELSE


Politiet sigter en mistænkt person.

 

2. VARETÆGTSFÆNGSLING


En dommer beslutter, om den mistænkte skal varetægtsfængsles eller være på fri fod.

 

3. ARRESTHUS


Hvis den mistænkte varetægtsfængsles, sættes han i et arresthus.

 

4. EFTERFORSKNING


Politiet efterforsker sagen.

 

5. TILTALE


Anklagemyndigheden rejser tiltale.

 

6. RETSSALEN


Dommeren afgør straffen.

 

7. AFSONING

Ubetingede domme
Dømte, der får en ubetinget dom, bliver frihedsberøvet. Straffen kan afsones på flere måder og evt. som en kombination af de forskellige afsoningsformer.

FODLÆNKE


Dømte med domme på op til seks måneder kan afsone hjemme med en elektronisk fodlænke. Læs mere om fodlænke
 

ÅBENT FÆNGSEL


Dømte kan afsone i et åbent fængsel. Læs mere om fængselsstraf

 

LUKKET FÆNGSEL


Dømte kan afsone i et lukket fængsel. Læs mere om fængselsstraf

 

PENSION


Sidste del af afsoningen kan foregå på en pension, mens den dømte arbejder eller uddanner sig. Læs mere om pensioner

 

LØSLADELSE


Kriminalforsorgen og kommunerne samarbejder om job, penge og bolig ved løsladelsen. En dømt, der afsoner en ubetinget dom, bliver normalt prøveløsladt og er i tilsyn hos Kriminalforsorgen resten af tiden. Læs mere om løsladelse

 

Betingede domme
De fleste idømmes en betinget dom med vilkår om at være i tilsyn hos Kriminalforsorgen og for eksempel udføre samfundstjeneste eller gå i misbrugsbehandling.

TILSYN


Tilsyn hos Kriminalforsorgen, hvor den dømte hjælpes og kontrolleres. Læs mere om tilsyn

 

SAMFUNDSTJENESTE


Den dømte udfører ulønnet arbejde som en del af straffen. Læs mere om samfundstjeneste

 

Behandlingsdomme
Hvis en person var utilregnelig på gerningstidspunktet, vil han blive idømt psykiatrisk behandling og være i tilsyn hos Kriminalforsorgen.

BEHANDLINGSDOM


Psykisk syge kommer i behandling på psykiatriske afdelinger. Behandlingen varetages af psykiatrien.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk