Ved fængslingen

Forsvarer
I forbindelse med grundlovsforhøret vil du få beskikket en forsvarer. Du vil få lejlighed til at tale med din forsvarer, før du skal afhøres i retten.

Fængslingsfrist
Hvis du bliver varetægtsfængslet, fastsætter dommeren en frist for, hvornår din fængsling skal behandles af retten igen. Fristen må højst være på fire uger. Du behøver normalt ikke være til stede i retten, når dommeren afgør, om din fængsling skal fortsætte. Dommeren kan dog kræve, at du er til stede.

Undersøgelse
Når du indsættes i arresthuset, bliver du undersøgt (visiteret). Det betyder, at personalet undersøger, om du medbringer genstande, som du ikke må have i arresthuset. Du skal tage alt tøjet af, også selv om det er i strid med din religion. Undersøgelsen bliver foretaget af ansatte af samme køn som du selv.

Personundersøgelse
Politiet kan bede om, at der bliver lavet en personundersøgelse af dig. Den beskriver dine forhold med hensyn til familie, bolig, job, uddannelse, helbred, venner og eventuelt misbrug. Det er først og fremmest dig selv, der giver oplysninger til personundersøgelsen. Derefter bliver der måske hentet oplysninger hos din læge, din familie socialforvaltningen eller andre, der kender dine forhold.

Personundersøgelsen bliver blandt andet brugt til at beslutte, hvilken type straf du skal have. Ved mindre lovovertrædelser kan den fx vurdere, om du er egnet til en betinget dom med tilsyn i stedet for en ubetinget dom.

Udlændinge
Politiet vil vejlede dig om din ret til at komme i forbindelse med dit lands ambassade eller konsulat. Personalet kan tilkalde en tolk, hvis det er nødvendigt og praktisk muligt.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk