Varetægtsfængsling


Se film om at være varetægtsfængslet

Hvis den anholdte bliver varetægtsfængslet, skal dommeren fastsætte en frist for, hvornår sagen senest skal tages op igen. Denne frist må højst være fire uger. Dommerens afgørelse om varetægtsfængsling og evt. isolation kan kæres til en højere ret.

Det er strafbart at flygte fra arresthuset. Den indsatte må ikke være i besiddelse af alkohol, narkotika eller medicin, der ikke er lægeordineret. Der er begrænsninger for, hvilke genstande og hvor mange penge den indsatte må have.

Telefonsamtaler er kun muligt i særlige tilfælde. Det er strafbart at have mobiltelefon med i arresthusene, også for besøgende.

Den indsatte kan modtage besøg uden kontrol, medmindre politiet eller arresthuset har forbudt det eller besluttet, at besøg skal overvåges. Besøg kan ske, så ofte det er praktisk muligt.

Er man isoleret, skal man så vidt muligt have tilladelse til mindst en times besøg om ugen. Man har altid ret til ukontrolleret besøg fra sin beskikkede forsvarer.

Mad, drikke og toiletsager udleveres i arresthuset. Desuden er der mulighed for at købe diverse forbrugsvarer som tobak og slik. Besøgende må ikke medbringe forbrugsvarer.

Personalet kan hjælpe med de jobmæssige og personlige problemer, der opstår i forbindelse med en varetægtsfængsling.

Varetægtsfængslede får kun meget sjældent tilladelse til udgang. Politiet skal samtykke i, at der gives udgang.

Download: Information om anholdelse og varetægtsfængsling
 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk