Vallensbæk Kommune

Nedenfor finder du Vallensbæk Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Over 18 år

  Socialservice
  Sikker mail: cb@vallensbaek.dk
  Emnefelt: Att.: God Løsladelse

  Under 18 år
  Familiecenteret, Ishøj Rådhus
  Ishøj Store Torv 20, 4. sal, 2635 Ishøj
  Tlf.: 4357 7557
  Sikker mail: underretninger@ishoj.dk
  + CC sikker mail: cbu@vallensbaek.dk til orientering
  Emnefelt: Att.: Vallensbæk sag/God Løsladelse

  Udslusningskoordinator

  Center for børn og unge
  Lotte Houlind
  Direkte tlf.: 4797 4507

  Social Service
  Mia Harreschou
  Direkte tlf.: 4797 4176

  Sikker mail: cb@vallensbaek.dk
  Emnefelt: Att.: God Løsladelse

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Misbrugsbehandling
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: kommune@vallensbaek.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Folkeregisteret

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Sikker mail: cb@vallensbaek.dk
  Emnefelt: Att.: Socialservice, ophør af ydelser

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: kommune@vallensbaek.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Socialservice
  Sikker mail: cb@vallensbaek.dk
  Emnefelt: Att.: Ansøgning om betaling af husleje, God Løsladelse

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Center for Børn og Unge
  Sikker mail: cbu@vallensbaek.dk
  Emnefelt: Att.: God Løsladelse, Lotte Houlind

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Over 18 år 
  Center for Børn og Unge
  Sikker mail: cbu@vallensbaek.dk
  Emnefelt: Att.: God Løsladelse, Lotte Houlind


  Under 18 år 
  Ishøj Rådhus, Familiecenteret
  Tlf.: 4357 7557
  Sikker mail: underretninger@ishoj.dk
  + CC sikker mail: cbu@vallensbaek.dk til orientering
  Emnefelt: Att.: Vallensbæk sag/God Løsladelse

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For tilsynsklienter

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Ishøj Rådhus, Familiecenteret
  Tlf.: 4357 7557
  Mobil: 2322 1831
  Sikker mail: underretninger@ishoj.dk
  + CC sikker mail: cbu@vallensbaek.dk til orientering
  Emnefelt: Att.: Vallensbæk sag/God Løsladelse

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Center for Børn og Unge
  Sikker mail: cbu@vallensbaek.dk
  Emnefelt: Att.: God Løsladelse, Lotte Houlind
   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Vallensbæk Kommune har som udgangspunkt mulighed for at deltage i  løsladelsesmøder i hele landet.
  Såfremt det ikke er muligt at etablere et løsladelsesmøde i fængslet kan et løsladelsesmøde ligeledes finde sted som videomøde (Lynd/Skype for business) med henblik på at planlægge og aftale den gode løsladelse.
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Center for Børn og Unge
  Lotte Houlind
  Sikker mail: cbu@vallensbaek.dk
  Emnefelt: Att.: God Løsladelse, Lotte Houlind

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til

  Socialservice
  Sikker mail: cb@vallensbaek.dk
  Emnefelt: Att.: Folkeregistreret

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Borgeren SKAL være tilmeldt jobcentret, før der kan gives ydelser. Ansøgningsskema kan hentes og afsendes elektronisk via www.borger.dk med nem-ID, eller udskrives manuelt og sendes.   
  Det er vigtigt at kommunen bliver underrettet om forventet løsladelse så hurtigt som muligt før hændelsen finder sted, herunder oplysning om det beløb som udbetales borger fra fængslet ved løsladelsen. Ansøgningen skal vedlægges bankudskrift for de seneste 3 måneder før henvendelsen og bankoversigt over alle borgerens konti.
   
  Socialservice, Ydelse
  Sikker mail: cb@vallensbaek.dk
  Emnefelt: Att.: Socialservice, God Løsladelse

  Vallensbæk Kommune har ikke mulighed for at lave kontante udbetalinger til borgere. Kommunen skal derfor have et varsel på min. 3 dage inden løsladelse.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Rådighedsvurdering:
  Jobcenter Vallensbæk, Vallensbæk Rådhus
  Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand
  Tlf.: 4797 4444
  Sikker mail: jc@vallensbaek.dk
  Emnefelt: Att.: Jobcenter, God Løsladelse

  Ansvarlig hos kommune
  Jobcenter Vallensbæk
  Se kontaktoplysninger ovenfor
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Åbningstider i Jobcentret:
  Møde uden forudgående aftale
  Mandag-fredag kl. 8:30-12:00

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter 
  Sikker mail: jc@vallensbaek.dk
  Emnefelt: Att.: Jobcenter, God Løsladelse

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Nej.

  Misbrugsbehandling
  Borger- og Socialservice, Modtagelsen
  Ishøj Store Torv 20, 4. sal, 2635 Ishøj
  Tlf.: 4375 7801
  Sikker mail: ishoj@ishoj.dk
  Emnefelt: Att.: Borger og Socialservice, Kristina Rye Jensen

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Jobcentret Vallensbæk, Vallensbæk Rådhus
  Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand.
  Tlf.: 4797 4444

  Åbingstider:
  Møde uden forudgående aftale
  Mandag-fredag kl. 8:30-12:00

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Socialservice
  Sikker mail: cb@vallensbaek.dk
  Emnefelt: Att.: God Løsladelse

  I hver enkelte sag sker der så tidligt som muligt og min. 7 dage inden løsladelse en konkret vurdering af, hvorvidt Vallensbæk Kommune er handlekommune eller ej.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Vallensbæk skriver ikke indsatte op på boligsocial venteliste. Indsatte opfordres til opskrivning på boligselskabernes venteliste så tidligt som muligt og opskrivning er ligeledes en forudsætning for at modtage råd og vejledning i forhold til en boligproblematik.


  Ansvarlig hos kommunen
  Socialservice
  Sikker mail: cb@vallensbaek.dk
  Emnefelt: Att.: God Løsladelse

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  -


  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  -


  Ansvarlig hos kommunen
  Over 18 år
  Center for Børn og Unge
  Tlf.: 4797 4507

  og

  Jobcenter
  Tlf.: 4797 4444

  Sikker mail: cbu@vallensbaek.dk og jc@vallensbaek.dk
  Emnfelt: Att.: God Løsladelse  Under 18 år
  Center for Børn og Unge
  Tlf.: 4797 4507
  Sikker mail: cbu@vallensbaek.dk
  Emnefelt: Att.: Lotte Houlind

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  -
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Ishøj Rådhus, Borger- og Socialservice, Modtagelsen
  Tlf.: 4375 7801
  Sikker mail: ishoj@ishoj.dk
  Emnefelt: Borger og Socialservice, Pitstop

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.
  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  -
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Over 18 år
  Socialservice
  Sikker mail: ishoj@ishoj.dk
  Emnefelt: Att.: God Løsladelse

   


  Under 18 år
  Ishøj Rådhus, Familiecenteret
  Tlf.: 4357 7557
  Sikker mail: underretninger@ishoj.dk
  Emnefelt: Att.: Vallensbæk sag, God Løsladelse

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Udslusningskoordinator
  Lotte Houlind, Center for Børn og Unge
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Vallensbæk Kommune
  Vallensbæk Stationstorv 100
  2665 Vallensbæk
  Mobil: 4797 4507
  Sikker mail: cbu@vallensbaek.dk
  Emnefelt: Att.: Exit, Lotte Houlind
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.
   
  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.
   
  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.
   
  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.
   
  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.
   
  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.
  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.
   
  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i Vallensbæk Kommune skal rettes til:
   
  Udslusningskoordinator
  Lotte Houlind, Center for Børn og Unge
  Sikker mail: cbu@vallensbaek.dk
  Emnefelt: Att.: God Løsladelse, Lotte Houlind
 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Over 18 år
  Jobcenter Vallensbæk
  Tlf.: 4797 4444
  Sikker mail: jc@vallensbaek.dk

  Under 18 år
  Ishøj Rådhus, Familiecenteret
  Tlf.: 4357 7557
  Sikker mail: underretninger@ishoj.dk
  Emnefelt: Vallensbæk sag, personundersøgelse

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  -

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 3. kvartal 2018 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2019.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske

Sidst opdateret - Print side

 • Ideen med det hele

   

   

 • Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk