Jobbet som værkmester

Værkmestre er håndværkere, der er ansat i fængsler og arresthuse. Værkmestrene er fx arbejdsledere på værkstederne, hvor de indsatte er beskæftiget, og de kan også stå for den daglige vedligeholdelse af institutionens bygninger. Der er værkmestre ansat i alle fængsler samt i nogle arresthuse og pensioner.

To værkmestre fortæller om jobbet:

Værkmesteren skal kunne instruere og vejlede de indsatte, så de lærer at udføre arbejdet inden for et bestemt fagligt område. Men lige så vigtigt er det at give de indsatte interesse for og lyst til at arbejde. Mange af de indsatte i fængslerne har ingen uddannelse og har måske ikke særlig mange erfaringer fra arbejdslivet.

Værkstederne skal så vidt muligt ligne tilsvarende arbejdspladser i samfundet, og arbejdet skal gøre de indsatte bedre i stand til at få og passe et arbejde efter afsoningen. I de kommende år vil erhvervsuddannelsesindsatsen blive øget, så indsatte kan få papir på deres kunnen.

Kriminalforsorgen fremstiller f.eks. en kontormøbelserie, en køkkenserie, en kollegiemøbelserie og økologiske produkter fra driften af ca. 3000 ha. skov- og landbrug - og en række andre produkter.

Læs mere om indsattes beskæftigelse og Kriminalforsorgens produktion.

Værkmestrene er en del af det unifomerede personale og indgår også i opgaver om kontrol og sikkerhed.

Værkmesterens hverdagsopgaver kan være meget forskellige, alt efter om man arbejder i et stort lukket fængsel, et lille arresthus eller et åbent fængsel. Men en hverdag kunne bl.a. indeholde opgaver som disse:

  • Lede og vejlede indsatte om dagens opgaver
  • Vedligeholde bygninger og anlæg
  • Støtte og motivere indsatte til at lære håndværk
  • Observere og analysere den indsatte og dennes situation
  • Samarbejde med andre faggrupper
  • Have kontakt med virksomheder og kunder i det lokale erhvervsliv
  • Have overblik over drift af værksteder og/eller produktion

 

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk