Værdi og vision

Kriminalforsorgens grundlæggende værdi er:

Kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde

Værdien udtrykker, hvordan vi gør, når vi gør vores arbejde bedst. Den er retningsgivende for den enkelte medarbejder i Kriminalforsorgen.

Værdien indeholder de to sidestillede led af Kriminalforsorgens hovedopgave: På den ene side hensynet til kontrol og sikkerhed, på den anden side støtte og motivation. Værdien udtrykker ikke et enten-eller, men et både-og. Det er, når vi finder balancen, at vi gør vores arbejde godt!

Der skal ikke altid være lige dele af både det hårde og det bløde. Mange af vores arbejdssituationer kræver mere fra den ene side end den anden. Men når vi ”tipper” lidt til den ene side, skal vi arbejde bevidst på at genoprette balancen. Det gælder både for Kriminalforsorgen overordnet og for den enkelte medarbejder i hverdagen.

Kriminalforsorgens vision er:

Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet.

Kriminalforsorgens strategi er:

Vi løser vores opgaver i tæt samarbejde med omverdenen på en fleksibel og effektiv måde, der er sikker og ordentlig for den enkelte, med det formål at mindske tilbagefaldet til kriminalitet og skabe tryghed i samfundet.

Strategien rummer fem overordnede temaer:
1.Tæt samarbejde med omverdenen
2.Fleksibel kapacitet
3.Effektiv opgavevaretagelse
4.Sikkerhed og ordentlighed for den enkelte
5.Mindre tilbagefald.

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk