En arbejdsplads med mange kompetencer

Undervisning

Kriminalforsorgen har medarbejdere ansat til undervisning både som faglærere på vores institutioner og på vores uddannelsescenter i Birkerød, som underviser inden for Kriminalforsorgens programvirksomhed og som konsulent i Direktoratet, hvor Kriminalforsorgens programvirksomhed tilrettelægges.

Som medarbejder inden for undervisning kan man dermed arbejde som lærer, underviser eller konsulent.

Her er nogle eksempler på underviserstillinger:

  • Dansklærer i et fængsel: Du står for daglig undervisning af en gruppe indsatte, som er ved at færdiggøre deres 9. klasses eksamen. Det er vigtigt, at du har fokus ikke kun på den faglige undervisning, men også på de gruppedynamiske aspekter
  • IT-lærer i fængsel: Du lærer indsatte at bruge en pc, e-boks og nem-ID og at bruge IT inden for de sikkerhedsrammer, som Kriminalforsorgen har opsat.
  • Instruktør i programvirksomhed: Du står for undervisning i for eksempel anger management og kører et program, som er koordineret gennem områdekontoret og afstemt med Direktoratet for Kriminalforsorgen.
  • Lærer på Uddannelsescenter Birkerød: Du underviser fængselsbetjentelever på deres uddannelse. 

 

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk