Udlændingecenter Ellebæk

Udlændingecenter Ellebæk
Under Institution Sjælsø
Ellebækvej 13 A, 3460 Birkerød
Telefon: 72 55 79 00
Fax: 72 55 79 09 
Mailadresse: ellebaek@krfo.dk
Sådan finder du frem

Institutionschef Christian Høygaard

Kriminalforsorgens Institution for Frihedsberøvede Asylansøgere, Ellebæk, blev etableret i 1989 og huser udlændinge, der er frihedsberøvet efter udlændingelovens regler.

De frihedsberøvede er repræsenteret ved en lang række nationaliteter og befinder sig ofte i en uafklaret og vanskelig situation, der kan gøre dem særligt sårbare.

I forhold til Kriminalforsorgens øvrige institutioner adskiller Ellebæk sig således bl.a. ved, at man alene huser udlændinge.

Formålet med Institutionen for Frihedsberøvede Asylansøgere, Ellebæk, er at gennemføre beslutninger om frihedsberøvelse efter udlændingelovens regler og gennem et værdigt, ordentligt og humant ophold at medvirke til at begrænse de almenmenneskelige og personlige ulemper, der følger af frihedsberøvelsen.

Ellebæks opgave er derfor at udøve den kontrol og sikkerhed, der er nødvendig for at gennemføre frihedsberøvelsen, samt at støtte og motivere den frihedsberøvede gennem et individuelt, meningsfuldt og faseorienteret forløb med fokus på tryghed og aktiviteter i ordentlige og forsvarlige rammer.

Der modtages frihedsberøvede mænd og kvinder. De frihedsberøvede er ikke låst inde i celler, men kan frit bevæge sig rundt på afdelingerne.
De frihedsberøvede tilbydes beskæftigelse og undervisning, og personalet har stor kontakt til de frihedsberøvede gennem mange forskelligartede aktiviteter som sport, madlavning, projekter m.v.

De frihedsberøvede har mulighed for at modtage besøg, have telefonisk kontakt til pårørende samt tilgå internettet i begrænset omfang.
Kapacitet: 118 pladser

Beskæftigelse
De frihedsberøvede tilbydes beskæftigelse ved
• produktion
• stuearbejde
• bygningsvedligehold
• køkken
• rengøring
• undervisning/skole
• projekter 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk