Uden for murene

De fleste dømte, som Kriminalforsorgen har ansvar for, er uden for fængslerne. De kan f.eks. skulle afsone i fodlænke, være dømt til samfundstjeneste eller til at deltage i en behandling. Det kan også være prøveløsladte, der skal vise, at de er i stand til at klare sig uden kriminalitet. Det er Kriminalforsorgen i Frihed - forkortet til KiF - der står for tilsyn og opfølgning med disse dømte.

KiF spiller også en stor rolle i det kriminalitetsforebyggende arbejde, f.eks. i samarbejdet med skoler og politi. Det er også KiF, der har ansvar for de personundersøgelser, der finder sted i forbindelse med en straffesag.

Tilsyn af KiF er en betingelse, hvis man

  • er idømt visse betingede domme
  • er idømt samfundstjeneste
  • er prøveløsladt fra en fængselsstraf og der er behov for tilsyn
  • er betinget benådet
  • er idømt dom til psykiatrisk behandling.
Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk