Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til fængselsbetjent er opbygget i vekselvirkning mellem teori og praksis. Den tager 3 år og foregår på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter i Birkerød, UCB. Uddannelsen er en fuldtids etatsuddannelse normeret til 3 studenterårsværk, svarende til 180 (3 x 60) ECTS-points.

Uddannelsen veksler mellem skoleundervisning på UCB og praktik på et tjenestested. Desuden er der i løbet af praktikperioden indlagt 8 uger med undervisning, den såkaldte ”virksomhedsforlagte undervisning (VFU).

Mens du er under uddannelse, er du ansat som ”fængselsbetjent på prøve”. Det vil sige, at du indgår i normeringen og skal håndtere de fleste opgaver på lige fod med andre betjente – dog under hensyntagen til de uddannelsesmæssige behov. Gennemføres og bestås uddannelsen, er du bagefter garanteret ansættelse som fængselsbetjent.

Uddannelsens struktur er illustreret nedenfor:

På de tre skolemoduler undervises der i fem temaer:

  • Etik og professionalisme
  • Indsatte og institutioner
  • Motivation, støtte og forandring
  • Lovgivning, regler og procedurer
  • Konflikthåndtering, kontrol og sikkerhed, herunder idræt

Foruden undervisning i de fem temaer skal du deltage i elevsamtaler, tværfaglige og selvstændige opgaver, eksamen m.m.

Du har hele tiden hjælp ved hånden under uddannelsen. Praktiktiden begynder med to ugers sidemandsoplæring, og en praktikvejleder vil være knyttet til dig under hele uddannelsen.

Læs mere om at blive fængselsbetjent og optagelse på uddannelsen: https://blivfaengselsbetjent.dk/

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk