Uddannelsen til værkmester

Hvorfor uddanne sig til værkmester? Det er der mange gode grunde til:

  • Du kommer til at bruge både dit håndværk og dine menneskelige evner
  • Du får en dagligdag med mange forskellige opgaver og udfordringer
  • Du tager et aktivt ansvar og er med til at løse en vigtig og samfundsnyttig opgave
  • Du kommer til at arbejde med mennesker,der skal bringes sikkert videre til et liv uden kriminalitet
  • Du får gode kolleger, der altid er der for dig
  • Du kan få job i hele landet
  • Du er garanteret job efter uddannelsen og bliver ansat som tjenestemand
  • Du får løn under hele den 2-årige uddannelse

Værkmestre er ansat i fængsler og arresthuse og er ansvarlige for de indsattes arbejde og for bygningsvedligeholdelse. Mange har en håndværksuddannelse bag sig, og uddannelsen bygger kriminalforsorgsfaglige kompetencer oven på de kompetencer, du har i forvejen.

Vi ansætter, når der er behov for det. Du ansættes i et af Kriminalforsorgens fire områder, og skoleopholdene foregår på vores uddannelsescenter i Birkerød nord for København.

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk