Uddannelse

To faggrupper er helt særegne for Kriminalforsorgen, og derfor uddanner vi dem selv: Fængselsbetjente og værkmestre.

Fængselsbetjentenes opgave er - selvstændigt og i samarbejde med andre - at udføre opgaver vedrørende kontrol og sikkerhed, at støtte og motivere indsatte til at leve en kriminalitetsfri tilværelse og at medvirke til at opretholde og udvikle et godt institutions- og afsoningsmiljø.

Værkmestrene står for driften af Kriminalforsorgens produktion og værksteder samt for driften og vedligeholdelsen af Kriminalforsorgens bygninger og anlæg. De fungerer som arbejdsledere og vejledere for de indsatte, der er i beskæftigelse i fængslet – og er med til at sikre et motiverende og sikkert arbejdsmiljø, hvor den indsattes kompetencer udnyttes bedst muligt.

Læs cirkulæret og uddannelsesordningen for uddannelsen til fængselsbetjent.

Læs mere om at blive fængselsbetjent og optagelse på uddannelsen: https://blivfaengselsbetjent.dk/

Andre uddannelser
Derudover organiserer vi efteruddannelseskurser for vores medarbejdere samt introforløb for nye ansatte. Vi vejleder også om efter- og videreuddannelseskurser, der ikke organiseres af Kriminalforsorgen.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på 7255 3965.

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk