Uddannelse

Uddannelse foregår både internt på fængslerne, og de indsatte kan også i nogle tilfælde følge undervisning på uddannelsessteder uden for fængslet.

Undervisningstilbuddet i fængslerne omfatter oftest forberedende voksenundervisning (FVU) for grundlæggende træning i dansk og matematik og almen voksenundervisning (AVU), der svarer til grundskolens afgangsniveau, og hvor der også kan være undervisning i engelsk, it og andre fag. Nogle fængsler tilbyder også undervisning i HF-enkeltfag. Andre og videregående uddannelser vil typisk foregå udenfor fængslet. For at kunne deltage i uddannelse uden for fængslerne skal man have det godkendt og i øvrigt leve op til kriterierne for at få udgang.

Indsatte kan få tilladelse til at deltage i fjernundervisning fra pc'en, enten i forløb fra Kriminalforsorgens Uddannelsesportal, KUP, eller i eksternt planlagte forløb som f.eks. HF- eller AMU-kurser.

Det er også muligt at få tilrettelagt en mere direkte erhvervsorienteret uddannelsesplan, hvor teoretiske fag kombineres med uddannelsespladser i et af produktionsværkstederne.

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk