Ud af fængslet

Prøveløsladelse
Prøveløsladelse er en betinget løsladelse fra fængslet, før hele straffen er afsonet. Mens du er prøveløsladt, kan du stadig være under kontrol af Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen kan støtte og hjælpe dig til at komme i gang igen i samfundet.

Hvis du skal prøveløslades, er der nogle krav, der skal opfyldes:

  • Du skal godkende de vilkår, som Kriminalforsorgen stiller, f.eks. om at holde dig fri af stoffer eller møde frem til samtaler og lignende
  • Du skal have et sted at bo
  • Du skal have et arbejde, en uddannelse eller en anden måde at klare dig på økonomisk.

Hvis du overtræder de betingelser, du har fået fra Kriminalforsorgen i prøvetiden, kan du få en advarsel, ændrede betingelser eller komme tilbage i fængsel, hvis der også er risiko for fornyet kriminalitet. Prøvetiden er som regel på to år.

Hvem kan prøveløslades? 
De fleste indsatte bliver prøveløsladt, når 2/3 af straffen er afsonet. Omkring hver fjerde får nej – enten fordi de ikke kan acceptere vilkårene for løsladelsen, eller fordi Kriminalforsorgen mener, at der er stor risiko for, at de begår ny kriminalitet.

Nogle indsatte kan blive prøveløsladt allerede efter halvdelen af straffen, hvis der er særlige grunde til det. Særlige grunde kan  f.eks. være sygdom hos den indsatte selv eller hos den indsattes nærmeste familie.

Der er også mulighed for at blive løsladt på halv tid, hvis den indsatte har gjort en særlig indsats for ikke at begå kriminalitet igen, f.eks. ved at deltage i misbrugsbehandling i fængslet. Hvis du bliver prøveløsladt efter halvdelen af straffen, skal du i nogle tilfælde udføre samfundstjeneste.

Indsatte, der er dømt til forvaring, kan ikke prøveløslades, men de kan prøveudskrives af retten. Livstidsdømte kan tidligst blive prøveløsladt, når de har afsonet 12 år.

Benådning
Benådning sker kun i ganske ekstraordinære tilfælde. En dømt kan f.eks. blive benådet, hvis han eller hun lider af en livstruende sygdom. De fleste benådninger sker, før den dømte er i gang med at afsone sin straf.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk