Storstrøm Fængsel

Storstrøm Fængsel
Blichersvej 1
4840 Nørre Alslev
Telefon: 72 55 17 00
storstroem.faengsel@krfo.dk
www.storstrømfængsel.dk

Sådan finder du frem

Fungerende institutionschef Michael Fønss Gjørup

Storstrøm Fængsel har i alt 250 pladser og er bygget og indrettet til at håndtere nutidens indsatte og med stort fokus på de ansattes tryghed og trivsel. Fængslet udgør knap 35.000 m2 og er opdelt i fire uafhængige og fritliggende afdelinger samt en særligt sikret afdeling. Hver normalafdeling har 54 pladser og kan opdeles i mindre enheder med helt ned til seks pladser. Udformningen af fængslet med små bo-enheder, placeringen af de enkelte faciliteter og et gennemtænkt logistiksystem for færdsel i fængslet giver mulighed for, at man kan adskille indsatte effektivt. Det øger sikkerheden og gør Storstrøm Fængsel i stand til at tage imod alle typer af indsatte.

Hverdagen inden for murene
De indsatte har pligt til at være beskæftiget under deres afsoning. Det kan blandt andet foregå ved at arbejde i et af produktionsværkstederne. De indsatte kan også modtage behandling og undervisning i fængslet. Når arbejdsdagen er omme, er der gode muligheder for forskellige former for fritidsaktiviteter inden for fængslets område.

Storstrøm Fængsel blev taget i brug i efteråret 2017.

Vil du vide mere, kan du downloade brochuren
Storstrøm Fængsel

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk