Storstrøm Fængsel

Storstrøm Fængsel
Blichersvej 1
4840 Nørre Alslev
Telefon: 72 55 17 00
storstroem.faengsel@krfo.dk
www.storstrømfængsel.dk

Sådan finder du frem

Fungerende institutionschef Michael Fønss Gjørup


I december 2012 blev det første spadestik til Storstrøm Fængsel taget, og i efteråret 2017 stod et af Danmarks mest moderne og største lukkede fængsler færdigt. Byggeriet udgør knap 35.000 m2 fordelt på fem afdelinger til indsatte og yderligere fem huse til fællesfaciliteter og ansatte.

Storstrøm Fængsel er designet som en landsby. Bygningerne er udformet med et varieret udtryk med kantede facader og knækkede tagrygge, som understreger billedet af den klassiske landsby. Der er lagt vægt på æstetik og kvalitet i byggeriet af fængslet blandt andet ud fra den betragtning, at pæne og ordentlige omgivelser bidrager til at skabe positive relationer og styrke resocialiseringen af de indsatte. Samtidig har det været vigtigt at skabe gode rammer for de ansatte.

Kapacitet
Storstrøm Fængsel har i alt 250 pladser og er bygget og indrettet til at håndtere nutidens indsatte og med stort fokus på de ansattes tryghed og trivsel. Fængslet er opdelt i fire uafhængige og fritliggende afdelinger samt en særligt sikret afdeling. Hver normalafdeling har 54 pladser og kan opdeles i mindre enheder med helt ned til seks pladser. Udformningen af fængslet med små bo-enheder, placeringen af de enkelte faciliteter og et gennemtænkt logistiksystem for færdsel i fængslet giver mulighed for, at man kan adskille indsatte effektivt. Det øger sikkerheden og gør Storstrøm Fængsel i stand til at tage imod alle typer af indsatte.

Hverdagen inden for murene
De indsatte har pligt til at være beskæftiget under deres afsoning. Det kan blandt andet foregå ved at arbejde i et af produktionsværkstederne. De indsatte kan også modtage behandling og undervisning i fængslet. Når arbejdsdagen er omme, er der gode muligheder for forskellige former for fritidsaktiviteter inden for fængslets område.

Vil du vide mere, kan du downloade brochuren
Storstrøm Fængsel

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk