Vridsløselille Fængsel

Vridsløselille Fængsel
Under Institution Vridsløselille
Fængselsvej 39
2620 Albertslund
Telefon: 72 55 62 00
Fax: 72 55 64 85
Mailadresse: vridsloeselille.faengsel@kriminalforsorgen.dk
Egen hjemmeside: www.statsfaengslet-vridsloeselille.dk

Sådan finder du frem

Institutionschef Michael Gjørup

Vridsløselille Fængsel er fra januar 2016 overgået til at være en institution for frihedsberøvede asylansøgere. 

 

Historien
Vridsløselille Fængsel var indtil december 2015 et lukket fængsel. De fleste klienter i fængslet afsonede lange fængselsstraffe, og ca. 40 % af klienterne havde straffe på 8 års fængsel eller mere. 

Fængslet havde 241 fængselspladser. Fængslet åbnede i 1859 som cellefængsel, hvor indsatte var isolerede både under arbejde og i fritiden. Fængslet er bygget i stjerneform, hvor fem fløje med hver tre etager udgår fra en fælles bygning, kaldet centralen. 

 

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk