Nyborg Fængsel

Nyborg Fængsel
Under Institution Nyborg
Vindingevej 36
5800 Nyborg
Telefon: 72 55 26 00 
Fax: 72 55 28 96
Mailadresse: nyborg.faengsel@krfo.dk
Hjemmeside: http://www.nyborgfaengsel.dk/

Sådan finder du frem

Institutionschef Henrik Bonde Marker

Nyborg Fængsel blev opført i 1913 med plads til 220 indsatte. I 1920 blev fængslet udvidet og havde i en læn-gere periode en kapacitet på omkring 700 indsatte. Fra 1933 til 1973 husede fængslet en særlig afdeling for unge indsatte. Siden 1973 har fængslet fungeret som et almindeligt lukket statsfængslet. I Nyborg Fængsel afsoner udelukkende mandlige afsonere over 23 år – hovedsageligt fra Fyn og Sjælland samt udvisningsdømte udlændinge.

Kapacitet
Nyborg Fængsel har en kapacitet på 281 pladser. Fængslet er opdelt i 5 afdelinger, der er underopdelt i alt 19 afsnit:

 • modtagelsesafsnit
 • fællesskabsafsnit (6)
 • begrænset fællesskabsafsnit
 • fokusafsnit
 • særlig sikret arrestafsnit
 • negativ-/stærke afsnit (2)
 • uddannelsesafsnit
 • straf- og isolationsafsnit
 • behandlingsafsnit
 • efterbehandlingsafsnit
 • sygeafsnit
 • udvisningsafsnit (2).

Beskæftigelse

 • lager/depot
 • rengøring
 • havearbejde inden for murene
 • grafisk værksted
 • syværksted
 • montageværksted
 • småfag på celle
 • bygningsvedligeholdelse (tømrer, murer, maler, smed, elektriker).

Undervisning  (hel- og deltids)

 • forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk og matematik
 • almen voksenundervisning (AVU)
 • selvstudium – f.eks. HF og handelsskolefag
 • AMU-kurser i svejsning, førstehjælp, køkkenhygiejne og madlavning
 • EUD-kokkeforløb
 • sommerskole – kreative fag.

Behandling

 • behandling mod misbrug af euforiserende stoffer – døgnbehandling ved Sct. Ols og efterhand-ling/socialisering ved Sten Knudsen Konsulenterne
 • behandling mod afhængighed af spil, mad, chokolade, sex m.m.
 • voldforebyggende behandlingsprogram
 • kognitive behandlingsprogrammer – Kognitivt Færdighedsprogram, Booster og Anger Management.
Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk