Jyderup Fængsel

Jyderup Fængsel
Under Institution Jyderup
Søbæksparken 136
4450 Jyderup
Telefon: 72 55 22 00
Fax: 72 55 22 21
Mailadresse: jyderup.faengsel@krfo.dk
Egen hjemmeside: www.sfjyderup.dk

Sådan finder du frem

Institutionschef Ole Hansen

Fængslets bygninger var oprindeligt et fabrikskompleks, der i midten af 1970'erne blev indrettet som erhvervsfaglig kostskole for unge. I 1987 blev bygningerne overtaget af Justitsministeriet som midlertidigt center for asylsøgende, og i 1988 blev det taget i brug som fængsel. De indsatte i Jyderup har gennemsnitligt længere straf- og opholdstider end i andre åbne fængsler. Dette skyldes navnlig, at flere langtidsafsonere søger dertil på grund af gode indkvarteringsforhold og en mulighed for besøg på cellen i stedet for i et besøgslokale.

Kapacitet
Fængslet har 162 pladser fordelt som følger: Modtagelsesafdeling 12 pladser; almindelig åben afdeling 69 pladser; behandlingsafdeling 38 pladser; kontraktafdeling 14 pladser; afdeling for 15-17-årige indsatte 5 pladser, og arresthus 24 pladser. 50 af pladserne er indrettet på en sådan måde, at de helt eller delvist kan ændres fra åbent til lukket fængsel eller omvendt. Fængslet modtager især dømte fra Vestsjælland, men behandlingsafdelingen og afdelingen for 15-17-årige indsatte modtager indsatte fra hele landet. 

Beskæftigelse
Som indsat i fængslet kan man arbejde med

 • produktionskøkken
 • metalværksted
 • grønne områder
 • vedligeholdelse
 • serviceopgaver.

Undervisning
Man kan deltage i undervisning i

 • Engelsk basis
 • Dansk, matematik og samfundsfag på niveau G
 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Almen voksenuddannelse (AVU)
 • Deltidsundervisning i almindelige skolefag og IT
 • Kompetencegivende AMU-kurser
 • Kompetencegivende undervisning - grundforløb - inden for fagene bygningsmaler, smed og gastronomi.

Frigang
Du har mulighed for at ansøge om frigang (i den sidste del af afsoningen) til uddannelse eller arbejde
Anden kompetencegivende undervisning end de ovenfor nævnte grundforløb foregår på de almindelige uddannelsesinstitutioner uden for fængslet. Den indsatte skal derfor kunne få tilladelse til frigang (daglig udgang) for at deltage.

Behandlingsprogrammer
Der er tilbud om disse behandlingsprogrammer:

 • Behandling for alkohol- og narkomisbrug
 • Det kognitive færdighedsprogram
 • Anger Management (vredesprogram)
 • Booster
 • Nye veje i form af enkeltmandsundervisning
 • Voldsforebyggelsesprogram.
Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk