Statistik

Kriminalforsorgens egne publikationer
Har du brug for statistik eller undersøgelser på Kriminalforsorgens område, kan du finde meget information her

Den årlige statistikberetning udkommer hvert år omkring juli. 

Andre publikationer
Justitsministeriets forskningskontor laver blandt andet forskning på Kriminalforsorgens område. Du kan finde deres publikationer her

Danmarks Statistik laver en årlig kriminalitetsstatistik - den kan du finde her

Domstolsstyrelsen har blandt andet statistik på fordeling af domme. Find deres statistikker her

Politiets statistik kan findes her

Anklagemyndighedens statistik kan findes her

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk