Spørgsmål om forholdene i institutionerne

Hvor tit må man få besøg i fængslet?
Må børn komme med, når deres forældre skal i fængsel?
Må børn komme på besøg, hvis deres mor eller far er i fængsel?
Er der lige mange mænd og kvinder i fængsel?
Hvem laver mad?
Skal de indsatte arbejde?
Kan en indsat tjene penge ved at arbejde i fængslet?
Hvad skal den indsatte selv betale?
Er der sindsyge i fængslerne?
Er der psykisk syge i fængslerne?
Er der mange indsatte som begår selvmord?
Hvor mange indsatte er stofmisbrugere?
Hvor mange af de indsatte har anden etnisk baggrund end dansk?

Hvor tit må man få besøg i fængslet?

Man har ret til at få besøg mindst en gang om ugen i mindst en time. Hvis det er praktisk muligt, kan man få besøg oftere og i længere tid. Det gælder både i åbne og lukkede fængsler og i arresthuse.

Hvis man er varetægtsfængslet, har man ret til besøg, så ofte forholdene gør det muligt, og i mindst ½ time. Hvis man er varetægtsfængslet i isolation, har man ret til besøg mindst en gang om ugen i en time. Retten kan have besluttet besøgskontrol. Det betyder, at der er en medarbejder fra politiet tilstede i besøgslokalet.

Besøg af advokater, der er beskikket eller valgt i den fængsledes sag, regnes ikke med i disse tidsrammer.

 
Må børn komme med, når deres forældre skal i fængsel?

Helt små børn (op til 3 år) kan være hos deres far eller mor i institutionen, hvis nogle bestemte betingelser er opfyldt. De sociale myndigheder skal dog høres og vurdere, at det er bedst for barnet at være med i institutionen.

Enkelte fængsler og pensioner har særlige familieafdelinger for indsatte med børn. Den indsatte skal selv passe barnet, men barnet kan dog komme i vuggestue eller børnehave uden for institutionen.

 
Må børn komme på besøg, hvis deres mor eller far er i fængsel?

Børn må gerne besøge deres far eller mor i fængslet, men børn skal normalt være sammen med en voksen. Den, der har forældremyndigheden over barnet, skal give lov til, at barnet må komme på besøg.

 
Er der lige mange mænd og kvinder i fængsel?

96 procent af de indsatte i fængslerne er mænd, og 4 procent er kvinder. 

 
Hvem laver mad?

I fængslet skal de indsatte selv lave mad. De får udbetalt kostpenge og kan købe ind hos fængslets købmand. Hvis man sidder i et arresthus, får man færdiglavet mad. Den er lavet og frosset ned i produktionskøkkenerne på fængslerne i Sdr. Omme og i Jyderup.

 
Skal de indsatte arbejde?

Alle dømte i fængslet har pligt til at være beskæftiget – enten med arbejde, uddannelse eller behandling. Arbejdet kan være værkstedsarbejde, vedligeholdelse eller landbrug – alt afhængig af fængslet. Fængslerne fremstiller mange produkter, som sælges på det almindelige marked – fx møbler, planter og mælk. Uddannelse kan både være i skolefag og videregående fag. Uddannelse kan både foregå i fængslet og i den sidste del af afsoningen på lokale uddannelsessteder.

Behandling for fx narkomisbrug anses for at være beskæftigelse ligesom arbejde eller uddannelse.

 
Kan en indsat tjene penge ved at arbejde i fængslet?

De indsatte får penge til kost og daglige fornødenheder. Desuden får de løn for det arbejde, de udfører. Lønnen er 9,58 kroner i timen (2012), og dertil kan man få forskellige tillæg. Hvis man uddanner sig i stedet for at arbejde, får man løn for det. Der er samme løn for uddannelse og arbejde.

 
Hvad skal den indsatte selv betale?

De indsatte får penge til at købe mad for. De skal selv betale fx tobak, slik, toiletsager og privat tøj.

 
Er der sindsyge i fængslerne?

Der må ikke sidde sindssyge mennesker i Kriminalforsorgens institutioner. Sindssyge indsatte skal indlægges på et hospital, hvor de kan få den behandling, de har brug for.

 
Er der psykisk syge i fængslerne?

Dømte med psykiske problemer, som ikke kræver hospitalsindlæggelse, kan afsone på Anstalten ved Herstedvester, som er en behandlingsinstitution under Kriminalforsorgen. Anstalten har psykiatere og psykologer mv. ansat, og behandlingen ledes af en administrerende overlæge, som er psykiater.

 
Er der mange indsatte som begår selvmord?

Det sker, at indsatte begår selvmord, mens de befinder sig i Kriminalforsorgens varetægt. Antallet svinger fra år til år, men gennemsnitstallet de sidste 10 år har været knap 4 selvmord om året.

De indsatte i Kriminalforsorgens institutioner tilhører de såkaldte højrisikogrupper for selvmord. Personalet er uddannet til at hjælpe, når en person er i krise, men det er ikke altid muligt at opdage, at et menneske er i risiko for at begå selvmord. 

 
Hvor mange indsatte er stofmisbrugere?

En opgørelse i 2015 viste, at 62 procent af de indsatte havde indtaget rusmidler, umiddelbart før de fik kontakt til Kriminalforsorgen.

 
Hvor mange af de indsatte har anden etnisk baggrund end dansk?

40 procent af de indsatte i fængsler og arrester har anden etnisk baggrund end dansk. 16 procent er indvandrere, 10 procent er efterkommere, og 14 procent er udlændinge uden tilknytning til Danmark 

 
Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk