Spørgsmål om Kriminalforsorgens institutioner

Hvad er forskellen på et arresthus, et fængsel og en pension?
Hvad er forskellen mellem et åbent og lukket fængsel?
Hvor mange fængsler og arresthuse er der i Danmark?
Hvor mange sidder i fængsel?
Hvorfor kan man ikke få at vide, hvor en indsat sidder?
Hvordan kan det være, at der er narkotika i fængslerne og arresthusene?
Hvor mange fangeflugter er der?

Hvad er forskellen på et arresthus, et fængsel og en pension?

I arresthusene sidder først og fremmest anholdte og varetægtsfængslede. Varetægtsfængslede er indsatte, som endnu ikke har fået en dom. Dømte med korte domme afsoner af og til i et arresthus.

I fængslerne sidder indsatte, som har fået en dom.

Pensionerne er institutioner, som er mere åbne end åbne fængsler. Pensionerne er især for indsatte, der er ved at være færdige med at afsone deres dom og skal vende tilbage til samfundet. De indsatte har som regel arbejde eller følger en uddannelse uden for pensionen. 

 
Hvad er forskellen mellem et åbent og lukket fængsel?

Et lukket fængsel er omgivet af en ringmur og/eller et hegn, og der er alarmer og overvågningskameraer. Dørene er låst, både yderdørene og dørene mellem afdelingerne. De indsatte kan blive visiteret, gå gennem en detektorkarm og få deres ting undersøgt i en bagagescanner.

I åbne fængsler er der ingen særlige forhindringer, og man kan uden videre gå bort fra et åbent fængsel. I nogle af de åbne fængsler findes dog særlige afdelinger med hegn omkring. De fungerer som halvåbne eller lukkede pladser.

Dømte personer anbringes som udgangspunkt i et åbent fængsel. Hvis de har fået en lang straf, eller der er risiko for flugt, kommer de til at afsone i et lukket fængsel. Indsatte, der ikke holder reglerne i et åbent fængsel, kan blive flyttet til et lukket fængsel.

 
Hvor mange fængsler og arresthuse er der i Danmark?

Danmark har 12 fungerende fængsler, hvoraf 4 er lukkede, og 8 er åbne. I 2017 åbner endnu et lukket fængsel - Storstrøm Fængsel på Falster. Desuden driver Kriminalforsorgen Udlændigencenter Ellebæk, udrejsecentrene Sjælsmark og Kærshovedgård samt Vridsløselille, som fra januar 2016 fungerer som institution for frihedsberøvede asynansøgere.

Der er 37 arresthuse. Herudover er der Københavns Fængsler (et fælles navn for 3 arresthuse), og desuden har flere af fængslerne arrestafdelinger. 

 
Hvor mange sidder i fængsel?

I 2015 var det gennemsnitlige antal indsatte i fængslerne og arresthusene pr. dag 3.422 personer.

 
Hvorfor kan man ikke få at vide, hvor en indsat sidder?

De ansatte i Kriminalforsorgen har tavshedspligt om enkeltpersoner. De kan derfor ikke fortælle noget om de indsatte, uden at den indsatte selv har givet lov til det – og de kan heller ikke oplyse, hvilket fængsel eller arrest vedkommende sidder i.

 
Hvordan kan det være, at der er narkotika i fængslerne og arresthusene?

Det er forbudt at have narkotika i fængslerne, men alligevel findes der stoffer hos de indsatte. Kriminalforsorgen prøver at forhindre, at de indsatte smugler narkotika ind efter udgang eller besøg, f.eks. ved at visitere dem grundigt. Der er dog stor opfindsomhed, når det drejer sig om at smugle stoffer ind – f.eks. ved at skjule dem i en babys ble eller gemme stofferne i endetarmen.

 
Hvor mange fangeflugter er der?

Undvigelser "over muren" betyder, at den indsatte har skullet overvinde en fysisk hindring og ikke umiddelbart efter flugten er blevet pågrebet af personalet. I 2015 var der to undvigelser over muren. En var fra et lukket fængsel, og en var fra arresthusene og Københavns Fængsler. Fra de åbne fængsler undveg i alt 54 indsatte i 2015.

 
Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk