Spørgsmål om Kriminalforsorgen

Hvad laver Kriminalforsorgen?
Hvor meget koster Kriminalforsogen?
Hvad er KiF?
Hvor meget koster et døgn i fængsel?
Hvordan bliver man fængselsbetjent?

Hvad laver Kriminalforsorgen?

Kriminalforsorgens rolle er at fuldbyrde de straffe, som domstolene har fastsat. Det gælder både fængselsstraffe og andre straffe, f.eks. betingede domme og domme til samfundstjeneste.

 
Hvor meget koster Kriminalforsogen?

Cirka 3 mia. kroner per år.

 
Hvad er KiF?

KiF står for Kriminalforsorgen i Frihed. Det er den del af Kriminalforsorgen, som tager sig af tilsynet med f.eks. betinget dømte, herunder samfundstjenestedømte, prøveløsladte og psykisk syge kriminelle. Herudover varetager KiF forsorgsarbejdet for indsatte i arresthusene - bortset fra i Københavnsområdet, hvor arresthusene selv gør det.

Der er afdelinger af KiF over hele landet. Du kan læse mere under punktet ”Tilsyn”.

 
Hvor meget koster et døgn i fængsel?

Udgifter pr. klient pr. dag i 2015:

Lukket fængsel: 1.878 kroner
Åbent fængsel: 1.321 kroner
Københavns Fængsler: 1.574 kroner
Arrest: 1.199 kroner
Elektronisk fodlænke: 392 kroner
Pension: 1.197 kroner

 
Hvordan bliver man fængselsbetjent?

Kriminalforsorgen uddanner selv sine fængselsbetjente. Uddannelsen varer tre år og foregår både på skolebænken og i praktik ude i fængslerne. Se mere her.

 
Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk