Skolemodulets indhold

På uddannelsens 2. år skal du foruden deltagelse i praktikforløbet have 1 uges undervisning og 1 uges afsluttende prøve.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk