Skolemodulernes indhold

Fængselsbetjentuddannelsen - temaer og emner modul 1, 2 og 3

Læs mere om at blive fængselsbetjent og optagelse på uddannelsen: https://blivfaengselsbetjent.dk/

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk