Send digital post til Kriminalforsorgen

Du har mulighed for at sende sikre og krypterede e-mails til Kriminalforsorgen, som ikke kan læses af udenforstående. Man kan kun sende sikker e-mail til institutionspostkasser, ikke til enkeltpersoner.

Hvis du som privatperson vil sende en sikker e-mail til Kriminalforsorgen, kan du gøre det via din e-boks eller borger.dk

E-boks

Borger.dk

Hvis du vil sende en sikker e-mail til Kriminalforsorgen i en erhvervsmæssig sammenhæng, kan du gøre det via virk.dk eller e-boks

E-boks

Virk.dk

På disse sider kan du finde vejledninger om, hvordan du sender sikker e-mail.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk