Samfundstjeneste

Hvis du får en dom med samfundstjeneste, kan du blive boende hjemme og passe dit sædvanlige arbejde.

Se film om samfundstjeneste

Du kan blive idømt samfundstjeneste i stedet for en fængselsstraf. Nogle idømmes samfundstjeneste som en del af en betinget dom, og andre udfører samfundstjeneste som en del af betingelserne for deres prøveløsladelse. Dommen vil være på op til 300 timers arbejde inden for 4-12 måneder.

Samfundstjeneste betyder, at du skal udføre et arbejde for en offentlig institution eller en institution med et almennyttigt formål. Arbejdet skal være af en type, som ellers ikke ville blive gjort.

Hvem idømmes samfundstjeneste?  
De fleste, der idømmes samfundstjeneste, har begået berigelseskriminalitet (indbrud, tyveri, bedrageri og dokumentfalsk osv.) eller overtrådt færdselsloven (typisk spirituskørsel og kørsel uden kørekort). Du kan også udføre samfundstjeneste i stedet for at afsone den sidste del af en ubetinget fængselsstraf.

Inden dommen eller prøveløsladelsen undersøger Kriminalforsorgen dine personlige forhold og vurderer, om du er i stand til at overholde de vilkår, der er for at udføre samfundstjeneste.

Hvor kommer man i samfundstjeneste?
Samfundstjeneste udføres på offentlige institutioner eller hos organisationer og foreninger med almennyttigt formål. Det kan være

  • sportshaller
  • højskoler
  • plejehjem
  • museer
  • teatre
  • genbrugsbutikker
  • kultur- og fritidscentre.

Hvilke vilkår skal man overholde?
Som samfundstjenestedømt skal du møde til sin opgave som aftalt. Du kan også være idømt krav om, at du skal deltage i behandling for alkoholmisbrug eller lignende.

Kriminalforsorgen fører tilsyn med dig, og de tilsynsførende kan komme både i arbejdstiden og i fritiden. De skal sikre, at reglerne bliver overholdt, og kan også give råd og vejledning om sociale eller personlige problemer.

Hvis du ikke overholder vilkårene for samfundstjeneste, vil det få konsekvenser. For eksempel kan det medføre, at du skal afsone dommen eller den resterende straf i fængsel.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk