Samfundstjeneste

Flere og flere idømmes samfundstjeneste som alternativ til fængselsstraf.

Se film om samfundstjeneste

Samfundstjeneste er et alternativ til fængselsstraf. Det er en strafform, som nogle får som en del af en betinget dom, mens andre udfører samfundstjeneste som en del af betingelserne for deres prøveløsladelse.

Samfundstjeneste betyder, at den dømte skal udføre et arbejde for en offentlig institution eller en institution med et almennyttigt formål. Arbejdet skal være opgaver, som ellers ikke ville blive gjort. Omfanget er mindst 30 timer og højst 300 timers arbejde, som skal udføres i den dømtes fritid. De dømte er altid undergivet tilsyn af Kriminalforsorgen i den periode, de skal udføre samfundstjeneste.

Samfundstjeneste medfører, at den dømte kan blive boende hjemme og passe sit sædvanlige arbejde. På den måde bliver de dømte i fællesskabet i stedet for at blive udelukket fra det.

Omkring 4400 danskere dømmes hvert år til samfundstjeneste. Ca. halvdelen dømmes for overtrædelser af straffeloven, mens den anden halvdel dømmes for overtrædelse af færdselsloven. For andre erstatter samfundstjeneste den sidste del af en ubetinget frihedsstraf.

Inden sagen kommer for retten, eller der træffes beslutning om prøveløsladelse, undersøger Kriminalforsorgen den pågældendes personlige forhold og sociale forhold og vurderer, om han eller hun er i stand til at overholde de vilkår, der er for at udføre samfundstjeneste.

Læs bladet "Samfundstjeneste gavner alle parter"

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk