Samarbejde med kommunen

Når en borger skal løslades, er der en række forhold, der skal være på plads. Tag over hovedet og penge at leve for er to af de vigtigste. At sikre det kræver et koordineret samarbejde mellem Kriminalforsorgen og den kommune, borgeren skal bo i. Kriminalforsorgen har derfor indgået samarbejdsaftaler med alle landets kommuner.

Aftalerne finder du her på siden sammen med nyttig viden og værktøjer til arbejdet med at skabe gode løsladelser.

Find samarbejdsaftalerne
I boksen ’Få fat i kommunen’ findes samarbejdsaftaler med alle landets kommuner. Aftalerne indeholder oplysninger om, hvem der skal kontaktes i den enkelte kommune i sager om for eksempel bolig, forsørgelse eller uddannelse. Herudover beskriver nogle kommuner særlige forhold på et område, eksempelvis misbrugsbehandling eller varetægtsfængsling.   

Viden og værktøjer
I menuen til venstre er der nyttige informationer og værktøjer til samarbejdet med kommunerne:

  • Værktøjskassen rummer alle de praktiske redskaber: Blanketter og retningslinjer, lovgrundlag, baggrund og metode, krav til den gode handleplan og skabelonen for selve samarbejdsaftalen.  
  • Kontakt Kriminalforsorgen giver telefonnumre og mailadresser på personer og institutioner, der på forskellig vis står for at koordinere samarbejdet mellem kommunerne og Kriminalforsorgen.

Analyse af samarbejdet
Hvert år evaluerer Kriminalforsorgen og kommunerne samarbejdet. Kriminalforsorgen har i 2016 gennemført en analyse af evalueringerne af samarbejdsaftalerne, hvori der gives anbefalinger til et styrket samarbejde.

Læs analyse af Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk