Søbysøgård Fængsel

Søbysøgaard Fængsel
Under Institution Midtfyn
Søvej 27
Nr. Søby
5792 Årslev Telefon: 72 55 37 00 
Fax: 72 55 37 10
Mailadresse: soebysoegaard.faengsel@krfo.dk
Egen hjemmeside: www.soebysoegaard.dk  

Sådan finder du frem

Institutionschef Lars Skjødt Vinther

Søbysøgård er oprindelig en herregård, der stammer fra 1400-tallet, og hovedbygningen er fra 1641. I 1933 blev herregården til ungdomsfængsel, og siden 1973 har der været et almindeligt åbent fængsel med særlig fokus på undervisning. I den gamle hovedbygning, er der kontorer og skole, i de gamle avlsbygninger er der værksteder, og i januar 2015 blev der ibrugtaget en ny lukket afdeling, som ligger adskilt fra det åbne fængsel.

Kapacitet
Fængslet har en samlet kapacitet på 176 mandlige klienter fordelt på 42 lukkede pladser, 27 pladser på en åben uddannelsesafdeling og resten på 3 åbne fællesskabsafdelinger. 

Beskæftigelse
Som indsat i den åbne del af fængslet kan man arbejde med
• økologisk landbrug, bl.a. med stor besætning af malkekvæg
• økologisk drivhusgartneri med krydderurter og skoleagurker
• produktionsværksted med træ- og metalværksted, samt sprøjtemalerværksted
• vedligeholdelse af park og bygninger
Landbrug og gartneri er godkendt som praktiksted.
I den lukkede afdeling er der træ- og metalværksted.

Undervisning
Man kan deltage i undervisning som
• forberedende voksenundervisning (FVU) i læsning, matematik og it
• almen voksenundervisning (AVU) i forskellige fag
• ordblindeundervisning
Undervisningen kan afsluttes med prøve.
Desuden har en del indsatte fra de åbne afdelinger tilladelse til at gå til undervisning uden for fængslet.

Behandling
Fængslet tilbyder behandling for
• hashmisbrug
• misbrug af kokain og amfetamin
• metadonbrugere

Der er desuden tilbud om adfærdsprogrammer
• mod ludomani
• Det kognitive færdighedsprogram
• Anger Management (vredesprogrammet)

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk