Særligt for udlændinge

Regler  
De vigtigste regler for afsoning findes på engelsk og 21 andre sprog. Du kan låne dem hos personalet eller hente dem fra linket nedenfor.

Pjecer om fængsling og afsoning på fremmedsprog

Sprogproblemer  
Personalet kan som regel tale engelsk eller tysk. Taler du ikke disse sprog, vil enten nogen blandt personalet eller en medindsat eventuelt kunne hjælpe dig med tolkning.

Personalet kan tilkalde en tolk udefra, hvis det er nødvendigt og praktisk muligt.

Talsmand  
I nogle institutioner er der en særlig talsmand for de udenlandske indsatte.

Ambassade mv.  
Du har mulighed for at komme i kontakt med dit lands ambassade eller konsulat. Spørg personalet.

Valg mv.  
Du har i visse tilfælde ret til at stemme ved kommunalvalg mv. Spørg personalet.

Overførsel til hjemlandet
Der er i visse tilfælde mulighed for, at du kan afsone din straf i hjemlandet. Spørg personalet.

Udvisning  
Hvis retten har bestemt, at du skal udvises ved løsladelsen, skal du normalt afsone din straf i et lukket fængsel.

Hvis du skal udvises, har du mulighed for at blive løsladt på prøve, når halvdelen af straffen er afsonet.

Selv om du ikke ønsker prøveløsladelse, f.eks. fordi du prøver at få dommen til udvisning ændret, vil du blive normalt blive løsladt efter halvdelen af straffen. Politiet bestemmer, hvordan du skal udvises, og vil normalt sørge for, at udvisningen bliver gennemført ved løsladelsen. Spørg personalet eller din forsvarsadvokat, hvis du er i tvivl om noget vedrørende udvisningen.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk