Sådan foregår afsoning med fodlænke

  • Du skal bære en lille elektronisk sender omkring anklen. Senderen er i kontakt med en overvågningscentral hos Kriminalforsorgen.
  • Du skal have senderen på anklen hele tiden. Hvis du tager den af, udløses en alarm. Senderen er vandtæt, så du kan bade som sædvanligt.
  • Før afsoningen begynder, aftaler du en aktivitetsplan med Kriminalforsorgen. Aktivitetsplanen bestemmer, hvornår du skal være hjemme, og hvornår du må forlade hjemmet, f.eks. til beskæftigelse, indkøb m.v. Du kan få ”udetid” på dage, hvor du ikke har andre aktiviteter.
  • Du skal være i dit hjem, når du ikke er på arbejde, på uddannelsesinstitution eller deltager i aktiviteter, som Kriminalforsorgen har bestemt eller godkendt.
  • Du skal som udgangspunkt deltage i et kriminalitetsforebyggende program i Kriminalforsorgen.
  • Under afsoningen må du ikke indtage alkohol eller ulovlige stoffer. 
  • Kriminalforsorgen kommer på uanmeldt besøg på bopælen flere gange om ugen (på alle tidspunkter af døgnet).
  • Hvis du ikke holder aftalerne med Kriminalforsorgen, kan du risikere straks at blive overført til et fængsel eller en arrest, hvor du så skal afsone resten af straffen.
     
Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk