Roskilde Kommune

Nedenfor finder du Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Roskilde Kommune
  Rådhusbuen 3
  4000 Roskilde

   

  Udslusningskoordinator
  Louise Dahl Andreasen
  Tlf.: 4631 5379
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk
  Emnefelt: Louise Dahl Andreasen
   

  Borgere over 30 år
  Louise Dahl Andreasen
  Tlf. 4631 5379

  Borgere under 30 år
  Job og uddannelse (Ungeguiden)
  Marianne Brochgaard
  Tlf. 4631 7865
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk
  Emnefelt: Marianne Brochgaard

   

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Meddelelse om løsladelse
  • Bolig
  • Misbrugsbehandling
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Job og Ydelse
  Tlf. 4631 3000
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk 

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Job og Ydelse
  Tlf. 4631 3000
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Ydelsescentret, Team 1
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

   

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Borgere over 30 år
  Louise Dahl Andreasen
  Tlf. 4631 5379
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk
  Emnefelt: Louise Dahl Andreasen

  Borgere under 30 år
  Job og uddannelse (Ungeguiden)
  Marianne Brochgaard
  Tlf. 4631 7865
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk
  Emnefelt: Marianne Brochgaard


  Ved koordinering bedes Louise Dahl Andreasen/Marianne Brochgaard orienteres om givne vilkår, når der er truffet afgørelse om prøveløsladelse.

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter
  -

   

  For § 78
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

   

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Bent Simon Emun Hansen 
  Tlf.: 4631 5810
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk  
  Emnefelt: Bent Simon Emun Hansen

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Borgere over 30 år
  Louise Dahl Andreasen
  Tlf. 4631 5379
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk
  Emnefelt: Louise Dahl Andreasen

  Borgere under 30 år
  Job og uddannelse (Ungeguiden)
  Marianne Brochgaard
  Tlf. 4631 7865
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk
  Emnefelt: Marianne Brochgaard

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Ved kontakt til de hovedansvarlige i Roskilde Kommune

  Ansvarlig hos kommunen 

  Louise Dahl Andreasen

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Borgere over 30 år
  Louise Dahl Andreasen
  Tlf. 4631 5379
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk
  Emnefelt: Louise Dahl Andreasen

  Borgere under 30 år
  Job og uddannelse (Ungeguiden)
  Marianne Brochgaard
  Tlf. 4631 7865
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk
  Emnefelt: Marianne Brochgaard

   

  OBS: Hvis borgeren ikke indgår i Den gode løsladelse:
  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Job og Ydelse
  Tlf. 4631 3000
   

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Ved kontakt til den hovedansvarlige i Roskilde Kommune.
  Ansøgning om uddannelses- og kontanthjælp sker via selvbetjeningsløsning på kommunens hjemmeside. Kan benyttes som print selv løsning uden NemId eller som digital ansøgning med NemID.
  Sagsbehandlingstid ca. 1 uge fra ansøgning og nødvendig dokumentation er modtaget. Ansøger skal være registreret i Jobcenter før ansøgning kan behandles.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Ved kontakt til den hovedansvarlige i Roskilde Kommune

  Ansvarlig hos kommune
  Borgere over 30 år
  Louise Dahl Andreasen
  Tlf. 4631 5379
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk
  Emnefelt: Louise Dahl Andreasen

  Borgere under 30 år
  Job og uddannelse (Ungeguiden)
  Marianne Brochgaard
  Tlf. 4631 7865
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk
  Emnefelt: Marianne Brochgaard

   

  OBS:
  Hvis borgeren ikke indgår i den gode løsladelse er det Job og Ydelse, som kan kontaktes på tlf. 4631 3000 for ansøgning om ydelse.


  Beskæftigelsessituation
  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Ved kontakt til den hovedansvarlige i Roskilde Kommune

  Ansvarlig hos kommunen
  Louise Dahl Andreasen

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Nej.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Ansøgning om uddannelses- og kontanthjælp sker via selvbetjeningsløsning på kommunens hjemmeside. Kan benyttes som print selv løsning uden NemId eller som digital ansøgning med NemId. 
  Sagsbehandlingstid hurtigst muligt fra ansøgning om nødvendig dokumentation er modtaget. Ansøger skal være registreret i Jobcenter før ansøgning kan behandles. 
  Hvis ansøger står helt uden midler henvises til Café Klaus ift kost.

  Såfremt der skal laves særlie aftaler ved løsladelse fra varetægt kan flg. kontaktes:
  Louise Dahl Andreasen
  Tlf.: 4631 5379
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk
  Emnefelt: Louise Dahl Andreasen

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Louise Dahl Andreasen
  Tlf.: 4631 5379
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk
  Emnefelt: Louise Dahl Andreasen

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Ved kontakt til den hovedansvarlige i Roskilde Kommune

  Ansvarlig hos kommunen

  Borgere over 30 år
  Louise Dahl Andreasen
  Tlf. 4631 5379
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk
  Emnefelt: Louise Dahl Andreasen

  Borgere under 30 år
  Job og uddannelse (Ungeguiden)
  Marianne Brochgaard
  Tlf. 4631 7865
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk
  Emnefelt: Marianne Brochgaard

   

  OBS:
  Hvis borgeren ikke indgår i den gode løsladelse kan boliganvisningen kontaktes på tlf. 4631 3000.

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb
  Borgere over 30 år
  Louise Dahl Andreasen
  Tlf. 4631 5379
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk
  Emnefelt: Louise Dahl Andreasen

  Borgere under 30 år
  Job og uddannelse (Ungeguiden)
  Marianne Brochgaard
  Tlf. 4631 7865
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk
  Emnefelt: Marianne Brochgaard

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Borgere over 30 år
  Louise Dahl Andreasen
  Tlf. 4631 5379
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk
  Emnefelt: Louise Dahl Andreasen

  Borgere under 30 år
  Job og uddannelse (Ungeguiden)
  Marianne Brochgaard
  Tlf. 4631 7865
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk
  Emnefelt: Marianne Brochgaard

   

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Kontakt til de hovedansvarlige i Roskilde Kommune

  Ansvarlig hos kommunen

  CAS - Center for Alkohol og stofbehandling
  Ringstedgade 16
  4000 Roskilde
  Katja Sandfeld-Nielsen 
  Tlf.: 4631 7135
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk  

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Ved kontakt til de hovedansvarlige i Roskilde Kommune

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Bande-exit
  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.
  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Helle V. Larsen
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Roskilde Kommune
  Rådhusbuen 3
  4000 Roskilde 

  Helle V. Larsen

  Tlf.: 4631 7825 / 4631 7832
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk
  Emnefelt: Helle V. Larsen

  Backup:
  Louise Dahl Andreasen
  Tlf. 4631 5379
   

   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Ansvarlig hos kommunen:
  Louise Dahl Andreasen
  Tlf. 4631 5379
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk
  Emnefelt: Louise Dahl Andreasen

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Louise Dahl Andreasen
  Tlf.: 4631 5379
  Sikker mail: sikkerpost@roskilde.dk
  Emnefelt: Louise Dahl Andreasen
   

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Louise Dahl Andreasen

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk