Ringe Fængsel

Ringe Fængsel
Under Institution Midtfyn
Boltinggårdvej 10-12
5750 Ringe
Telefon: 72 55 33 00 
Fax: 72 55 34 90
Mailadresse: ringe.faengsel@krfo.dk 
Hjemmeside: statsfængsletiringe.dk

Sådan finder du frem 

Institutionschef Lars Skjødt Vinther
Ringe Fængsel er bygget som et fængsel for unge og blev taget i brug i 1976. Det er et lukket fængsel, hvis sikkerhed består i en fem meter høj ringmur, hegn, tv-overvågning mm og en tæt kontakt mellem ansatte og indsatte. Hele personalet er uddannet i Systemisk ledelse.

Kapacitet
Fængslet har 86 pladser, fordelt på 7 afdelinger. Alle afdelinger er specialafdelinger. Der er 1 skærmet afdeling for indsatte, der ikke har fællesskab med indsatte fra de øvrige afsnit og korttidsafsonere, 1 afdeling for kvinder, 3 afdelinger for unge mænd, 1 afdeling fortrinsvis for unge på 15-17 år og 1 afdeling for mænd og kvinder, der ønsker narkobehandling. Par kan afsone i fængslet, og børn under tre år kan medbringes, hvis det er i barnets tarv.
Fængslet modtager kvinder og fortrinsvis mænd under 24 år fra hele landet. De fleste mandlige indsatte er dømt for vold eller røveri, mens kvinderne oftest er dømt for narkohandel.
De 15-17 årige bor på en afdeling, hvis behandling ledes af psykolog, og hvor der ydes en ekstraordinær uddannelsesmæssig indsats. 

Beskæftigelse  
• montage
• metalværksted med mulighed for EUD
• multiværksted med vægten lagt på træproduktioner
• bygningsvedligehold
• gartnerfag med mulighed for godkendte gartnerkurser
• rengøring
• lettere kunsthåndværk mm.
 
Undervisning
• forberedende voksenundervisning (FVU)
• almen voksenundervisning (AVU)
• HF-enkeltfag med lærerstøtte
 
Fængslet har et særligt tilrettelagt undervisningstilbud til de helt unge
 
Behandling
• Anger Management (vredesprogrammet)
• Hashmisbrugsbehandling ved Lænken
• Harm Reduction for kvinder ved Lænken
• Narkobehandling på særlig afdeling ved DropUd
 
Der tilbydes samtaler om dialog mod vold.
 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk