Renbæk Fængsel

Renbæk Fængsel
Under Institution Vadehavet
Renbækvej 12
6780 Skærbæk
Telefon: 72 55 31 00 
Fax: 72 55 32 00
Mailadresse: renbaek.faengsel@krfo.dk
Egen hjemmeside: Renbæk Fængsel

Sådan finder du frem

Institutionschef Anne Therkelsen

Fængslet blev oprindelig etableret som lejr for unge arbejdsløse, der skulle opdyrke jorden. I 1944 blev lejren til fængsel, men de nuværende bygninger er næsten alle bygget i 1960’erne.

Kapacitet
Fængslet har 160 pladser, hvoraf de 50 pladser er fleksibel kapacitet, og som udgangspunkt afsones der i enkeltceller. Fængslet har dog syv dobbeltceller. De indsatte er fortrinsvis mænd fra Fyn og det sydlige Jylland.

Beskæftigelse
Som indsat i den åbne del af fængslet kan man arbejde med

 • økologisk landbrug med bl.a. malkekvæg
 • økologisk skovbrug
 • træindustri
 • legepladsproduktion
 • metalværksted
 • vedligeholdelse
 • rengøring.

Fængslet er godkendt som praktikplads for landbrug og træfag

Undervisning
Man kan deltage i undervisning i

 • Forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk og matematik med prøve
 • Støtte til almen voksenundervisning (AVU).

Der er mulighed for frigang til undervisning uden for fængslet.

Behandling 
Der er tilbud om disse behandlingsprogrammer

 • Behandling af misbrug af alkohol, hash og narko (i samarbejde med behandlingsinstitutionern Sydgården)
 • Det kognitive færdighedsprogram
 • Anger Management (vredesprogrammet).
Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk