Regler og sikkerhed

Sikkerheden i fængsler og arresthuse er opdelt i en statisk og en dynamisk del.

Hegn, mure og hunde
Den statiske sikkerhed er de bygningsmæssige og tekniske forhold, det vil sige hegn, mure, overvågning og andre tekniske sikkerhedsløsninger. Desuden er der installeret metaldetektorer og gennemlysningsapparater, som man typisk vil blive mødt af, når man besøger fængslet. Man vil også som besøgende kunne blive mødt af en hund, som er særligt trænet til at konstatere, om personer har narkotika på sig.

Menneskelige relationer
Den dynamiske sikkerhed beskriver kontakten mellem indsatte og medarbejdere. Kriminalforsorgen lægger stor vægt på relationsarbejde; det vil sige, at der er en god kontakt mellem indsatte og medarbejdere. Det er en vigtig del af den måde, man i Danmark driver kriminalforsorg på, og samtidig er den gode kontakt er med til at sikre, at mange konflikter ikke udvikler sig.

Indgreb og magtmidler
Som indsat skal man følge de regler og anvisninger, man får. Hvis man ikke gør det, kan medarbejderne iværksætte forskellige indgreb, eksempelvis disciplinærstraf, udelukkelse fra fællesskab og om nødvendigt brug af magt og sikringsmidler. Der er også mulighed for i perioder at begrænse de indsattes almindelige rettigheder af hensyn til orden og sikkerhed.

I sådanne situationer skal man altid benytte den mindst indgribende foranstaltning til at løse situationen – eksempelvis skal man forsøge at løse en konfliktsituation gennem samtale, inden man bruger magt, medmindre det er åbenlyst nytteløst.

Fængselsbetjentene er uddannet til at håndtere alvorlige situationer og har mulighed for at bruge forskellige magt- og sikringsmidler, som f.eks. håndjern, stav, skjold og peberspray.

Kriminalforsorgen råder over et antal hunde, som er uddannet til forskellige sikkerhedsmæssige formål – eksempelvis til at søge efter narkotika og mobiltelefoner og til at søge på personer.

Mobiltelefoner forbudt i fængslet
Ulovlig kommunikation kan udgøre en risiko både internt i Kriminalforsorgen og i forhold til samfundet generelt – eksempelvis hvis vidner eller ofre trues eller chikaneres. Derfor er det ikke tilladt at medbringe mobiltelefoner i fængsler og arresthuse. Vær opmærksom på, at det er en overtrædelse af straffeloven at omgå mobilforbuddet.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk