Rapporter og evaluering

Kriminalforsorgens evalueringsenhed står for den primære kontakt til forskere og studerende, der ønsker adgang til Kriminalforsorgens institutioner. Mere information finder du under For forskere og studerende.

Evalueringsenheden varetager  også akkreditering af behandlingsprogrammer i Kriminalforsorgen, som der kan læses mere om under Akkreditering.

Kriminalforsorgen er involveret i flere eksterne forskningsprojekter, fx fra universiteter og andre læreanstalter. Til nogle eksterne forskningsprojekter er der bevilget penge fra Kriminalforsorgens forskningspulje. De fortolkninger og konklusioner, der kan findes i eksterne forskningsprojekter, repræsenterer alene forfatterens synspunkter og deles ikke nødvendigvis af Kriminalforsorgen.

På siderne til venstre finder du afsluttede undersøgelser foretaget af Kriminalforsorgen selv eller af eksterne forskere, som Kriminalforsorgen har støttet økonomisk.

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk