Principprogram

Kriminalforsorgen har siden 1993 arbejdet efter et principprogram. Det fastslår, at straffuldbyrdelse skal ske ud fra seks principper:

 • Normalisering, som blandt andet betyder, at forholdene i fængslerne så vidt muligt skal svare til forholdene udenfor
   
 • Åbenhed, som blandt andet indebærer en forpligtelse for Kriminalforsorgen til at sikre de dømte mulighed for at knytte og vedligeholde forbindelse til pårørende og det almindelige samfundsliv. Dette sker blandt andet gennem besøg og udgange. De to principper skal medvirke til at begrænse de efterfølgende negative virkninger af frihedsberøvelsen
   
 • Ansvarlighed. Princippet indebærer, at de dømte skal have mulighed for at udvikle ansvarlighed, hvilket kan forbedre deres mulighed for efterfølgende at leve et liv uden kriminalitet
   
 • Sikkerhed. Princippet indebærer, at straffuldbyrdelsen skal ske med hensyntagen til beskyttelse af såvel almindelige borgere mod kriminalitet som indsatte mod overgreb og skadelig påvirkning fra andre
   
 • Mindst mulig indgriben betyder, at der ikke må anvendes mere magt eller flere restriktioner end nødvendigt
   
 • Optimal ressourceanvendelse. Heri ligger en forpligtelse til at bruge de eksisterende ressourcer, herunder personalet, bedst muligt

Hver enkelt enhed i Kriminalforsorgen skal løbende udmønte disse principper i deres virksomhed. I det daglige arbejde vil et enkelt af principperne typisk ikke kunne stå alene, men flere - eventuelt indbyrdes modstridende - principper må afvejes over for hinanden.

Kriminalforsorgens principprogram 

 

 

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk