Praktiske forhold

Personlig og social hjælp
Kriminalforsorgen skal hjælpe dig med at begrænse de jobmæssige, sociale og personlige ulemper, der opstår, når du er anholdt eller varetægtsfængslet. Du får i løbet af de første to uger af varetægten besøg af en socialrådgiver, der sammen med personalet i arresthuset vil give dig hjælp og vejledning om dine problemer.
Hvis du har brug for anden særlig hjælp, kan du komme i kontakt med en lærer, præst, sygeplejerske, læge eller andre.

Telefon
Du har som udgangspunkt ikke lov at tale i telefon. Somme tider kan du dog alligevel få lov at ringe, f.eks. hvis der er noget, der haster meget. Hvis du vil ringe til din forsvarer, vil arresthuset som regel give dig lov.

Du må ikke have mobiltelefon med i arresten. Dine venner og familie må heller ikke have mobiltelefon med, når de besøger dig.

Mad og drikke
Du får tilbudt mad og drikke af arresthuset. Hvis du er vegetar, skal have særlig kost af helbredsmæssige eller af religiøse grunde, følges disse særlige krav til maden. Gennem arresthuset kan du købe almindelige forbrugsvarer, f.eks. aviser, tobak og mad.
Dine pårørende eller andre må ikke medbringe forbrugsvarer til dig.

Hygiejne
Toiletartikler får du af personalet, eller du kan købe dem gennem arresthuset. Du har normalt mulighed for at tage bad dagligt.

Sygdom
Der er lægekonsultation i arresthuset. Du vil blive tilbudt en samtale med lægen eller en sygeplejerske. Hvis du senere har brug for en læge, skal du sige det til personalet.
Ved tandproblemer har du ret til nødbehandling, dvs. akut behandling. I visse tilfælde skal du selv betale udgiften.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk