Praktiske forhold

Ophold
De indsatte får som hovedregel deres egen celle. Der er dog nogle få dobbeltceller i de danske fængsler. De indsatte kan i begrænset omfang medbringe deres egne ting som tøj, bøger og fotos.

Fællesskab
Som udgangspunkt afsoner man sammen med andre indsatte, som man har fællesskab med i dagtimerne. Indsatte, der selv ønsker det, kan dog afsone alene eller i begrænset fællesskab.

Forplejning
Kriminalforsorgen ønsker, at forholdene i fængslet skal være så tæt på det normale liv uden for fængslet som muligt. Derfor er der i langt de fleste fængsler indført selvforplejning, så den indsatte selv skal indkøbe sin mad og tilberede den. Madvarerne sælges i købmandsbutikker, der er indrettet i fængslerne. At få pengene til at slå til og stå for egen madlavning er et vigtigt led i at øge de indsattes ansvarlighed, og samtidig gør det, at afsoningen minder mere om livet udenfor.

Kontakt
De indsatte har ret til at skrive til og modtage breve fra hvem, de vil. Kun i særlige tilfælde vil brevene blive gennemlæst.

I de åbne fængsler har de indsatte også adgang til kort- eller mønttelefoner, og der er mulighed for at leje en mobiltelefon, som er fastgjort i ens celle. Den indsatte skal anvende sit eget simkort eller betalingskort. Den indsatte skal selv afholde udgifterne til telefonering og betaler derudover for leje af telefonen.

I de lukkede fængsler kan de indsatte få tilladelse til at telefonere til 10 godkendte personer. Særlig kontrol med, at denne adgang til telefon ikke misbruges, sker ved aflytning, som foretages ved, at indholdet af alle telefonsamtaler optages og efterfølgende kontrolleres.

De indsatte i fængslerne har ret til besøg mindst en gang om ugen i mindst en time, helst to timer. Den enkelte institution kan give tilladelse til længere besøg. Besøg er som regel uovervågede.

Udgang
De indsatte kan få lov til udgang bl.a. for at besøge den nærmeste  familie.

I de åbne fængsler får de indsatte normalt udgang efter typisk 30 dages ophold. Er straffen på 2 ½ års fængsel eller mere, og den indsatte ikke har været på fri fod mellem dom og afsoning, skal 1/6 af straffen også være afsonet.

De indsatte i lukkede fængsler skal have afsonet mindst 1/4 af straffen, før de kan få udgang. Er straffen på 5 år og indtil 8 år, kan man dog tidligst få uledsaget udgang, når en tredjedel af straffen er afsonet. Er straffen på 8 år eller længere tidsbestemt straf, kan man som  regel først få uledsaget udgang, når halvdelen af straffen er afsonet. Herudover skal indsatte i lukkede fængsler have opholdt sig i fængslet i en vis tid.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk