Pension Skejby

Pension Skejby
Under Institution Kattegat
P. O. Pedersensvej 1, 8200 Århus N

Tlf.  72 55 78 60
Fax  72 55 78 71
Mailadresse  pension.skejby@krfo.dk
Pensionens hjemmeside www.pensionskejby.dk

Institutionschef Carl Johan Bjørnsholm

Sådan finder du frem

Beboere
Pensionen har 25 beboere af begge køn. Beboergruppen er blandet, hvor 15 personer er dømte, og 10 personer ikke er dømte. Beboerne er opdelt i fire mindre grupper.

Aktiviteter
Beboerne har pligt til at være beskæftiget med enten arbejde eller uddannelse. Pensionen Skejby arbejder med ADL træning (almindeligt daglig liv). Metodisk benytter vi de pædagogiske - og psykologiske fagkundskaber som virker - som optimerer processen vedr. udslusning og skaber de forandringer der skal til for at leve et liv uden kriminalitet efter et fængselsophold.

I fritiden er der mulighed for at bruge forskellige værksteder til kreativ aktivitet. Pensionen ejer også en fiskekutter.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk