Pension Lyng

Pension Lyng
Under Institution Omme Å
Timlundvej 44A
7270 Stakroge

Tel.  72 55 78 40
Fax:   72 55 78 50
Mailadresse: pension.lyng@krfo.dk
Pensionens hjemmeside: www.pensionenlyng.dk

Institutionschef Thorsten H. Laursen
Sådan finder du frem

Beboere
Lyng har plads til 32 mænd og kvinder fra 18 år og opefter. Nogle beboere er dømt til psykiatrisk eller psykologisk behandling eller har brug for det. De kan få behandling på behandlingssteder uden for institutionen.
Pensionen kan tilbyde efterbehandling til afsonere, som har gennemført døgnbehandling i fængsler. Efterbehandlingen tilbydes i samarbejde med Sydgaarden, Haderslev. Behandlingen er et intensivt terapeutisk forløb med en ugentlig samtale ud fra den schematerapeutiske metode.
Behandlingslængden vil være individuel.

Aktiviteter
De fleste beboere arbejder på pensionens landbrug. Det består af 200 hektar land med økologisk jord- og skovbrug og opdræt af kødkvæg.
Der er også beskæftigelse inden for bygningsvedligeholdelse, rengøring og køkken
Nogle beboere har arbejde eller er under uddannelse uden for Lyng.

 


Beboerne på Pensionen Lyng har mulighed for at arbejde på pensionens landbrug. Det består bl.a. af opdræt af økologisk kødkvæg.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk