Pension Engelsborg

Pension Engelsborg
Under Institution Øresund 
Gl. Bagsværdvej 39
2800 Lyngby
Tlf.   72 55 77 80
Fax   72 55 77 99
Mailadresse  pensionen.engelsborg@krfo.dk

Fungerende institutionschef Rikke Jørgensen

Sådan finder du frem

Beboer
Pension Engelsborg modtager mænd og kvinder fra 15 år og opefter. Beboerne bor på pensionen som en overgang mellem fængsel og samfund, og det vigtigste formål er at arbejde med at leve et normalt liv uden kriminalitet. Pensionen Engelsborgs målsætning er at forhindre afsonere i at falde tilbage til kriminalitet og for Familiehusets vedkommende særligt at støtte familierne og gøre en målrettet indsats for, at der tages hånd om børnene. Familiehuset arbejder med de mange problemer, der opstår for de dømtes børn, når mor eller far skal fængsles.

På Engelsborg er der mulighed for, at den indsatte kan bo sammen med familien i Familiehuset. Det er det eneste sted i Danmark, hvor der eksisterer denne mulighed for at afsone i familielignede omgivelser. Familien bor i små lejligheder, og beboerne i Familiehuset kan tage kærester/ægtefæller og børn mellem 0-15 år med.
Familiehuset arbejder på at støtte og udvikle familiens relationer. Det sker blandt andet ved at beboerne og børnene deltager i terapi, og modtager vejledning fra blandt andet socialrådgivere. Der er i Familiehuset stor fokus på børnene, da de bliver ramt hårdt af, at deres mor eller far skal afsone en straf.

Aktiviteter
De fleste beboere har et arbejde eller er i gang med en uddannelse uden for pensionen. Nogle arbejder i institutionen med rengøring, vedligeholdelse og lignende.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk