Pension Brøndbyhus

Pension Brøndbyhus
Under Institution Københavns Omegn, Bornholm og Færøerne
Gammel Køge Landevej 793
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 72 55 77 60
Fax: 72 55 77 70
Mailadresse: pension.broendbyhus@krfo.dk
Pensionens hjemmeside: http://www.brondbyhus.dk/

Institutionschef Rikke Song Hwa Jørgensen

Sådan finder du frem

Beboere
Pensionen Brøndbyhus er en institution under Direktoratet for Kriminalforsorgen, der modtager klienter/beboere fra fængsler, arresthuse og Kriminalforsorgen i Frihed.

Formålet er at støtte og hjælpe den enkelte beboer med at skabe en situation, der gør ham/hende bedre i stand til at leve en tilværelse uden kriminalitet.

Pensionen har plads til 25 beboere, heraf har to beboere mulighed for at bo i vores udslusningslejlighed under mere private former.

Vi modtager både mænd og kvinder i alderen fra 15 år og opefter.

Aktiviteter
Udgangspunktet for et ophold er, at beboeren er beskæftiget uden for pensionen med arbejde, kursus eller uddannelse. Under særlige omstændigheder, er det også mulighed at være beskæftiget på pensionen.

Vi arbejder målrettet med at afhjælpe personlige og sociale problematikker, herunder bolig, arbejde/uddannelse, familiemæssige og misbrugsproblemer.

Pensionen har ansat socialrådgivere, pædagogiske assistenter, servicemedarbejdere og administrativt personale.
 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk